Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Forskning og utvikling

ECOD-studien (Effekt and Cost of Day Centre Care)

Effekt av dagaktivitetstilbud for personer med demens. Ansvarlig for studien er prosjektleder Anne Marie Mork Rogstad og professor Knut Engedal ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Hva kan denne forskningen gi svar på?

  • Beholder brukere av dagtilbudet sitt funksjonsnivå lenger enn de som ikke har et slikt tilbud?
  • Hvordan påvirker dagtilbudet livskvaliteten til brukerne og deres pårørende?
  • Kan tilrettelagte dagtilbud forebygge depresjon hos brukerne og/eller deres pårørende?
  • Hvordan påvirker et slikt tilbud bruk av andre helsetjenester for brukere og deres pårørende?
  • Hva beskriver bruker og pårørende som et godt dagtilbud?
  • Hva kjennetegner et tilrettelagt dagtilbud for personer med demens og hva er kostnadene knyttet til slike tilbud?
  • Hvordan påvirker et tilrettelagt dagtilbud behovet for sykehjemsplass og andre helsetjenester?

Utviklingssenteret i Songdalen deltar med rekruttering av deltakere til studien og kartlegging gjennom intervju av deltakere i studien fra Agderfylkene. Studien starter inkludering av deltakere i 2014 og er planlagt å vare i fire år.
Informasjonsskriv      Informasjon om ECOD-studien, engelsk tekst

Pasientsikkerhet i sykehjem

Et forskningsprosjekt /doktorgradsprosjekt om pasientsikkerhet og sikkerhetskultur i sykehjem. Hensikten med studien er å sette søkelyset på pasientsikkerhet og bidra til at kravene til pasientsikkerhet og kvalitet skal være de samme på alle nivå i helsetjenesten.  Prosjektleder er Kathrine Cappelen, Høgskolen i Telemark/Senter for omsorgsforskning Sør. Forskningsprosjektet pågår 2012 og 2013.

Pasientsikkerhet - lenke til presentasjon av forskningsprosjektet.

  • Pasientsikkerhet defineres som "vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser, eller mangel på ytelser" (Pasientsikkerhetskampanjen)
  • Pasientsikkerhetskultur – et integrert mønster av individuell og felles organisatorisk adferd som bygger på felles holdninger og verdier og som stadig søker å redusere pasientskader (fritt oversatt fra dansk versjon) - Organisasjonskultur
  • Uønsket hendelse ; utilsiktet skade eller komplikasjon forårsaket av behandling eller pleie og ikke av pasientens sykdom (Aase, basert på Mogensen og Pedersen, 2003)

 

Evaluering av et generasjonsoverskridende program med helsefremmende forankring


Publisert forskningsartikkel av  i Nordisk Sygeplejeforskning/Nordic Nursing Research, vol. 6, no 1-2016 p. 6-19
Evaluering av et generasjonsoverskridende program med helsefremmende forankring
Forfattere: Ellen Dahl Gundersen, førstelektor UiA og Åshild Slettebø, professor UiA.

 


Publisert: 17.06.2016 14:06
Sist endret: 17.06.2016 14:06