Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Organisering av fag og utvikling

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)Vest-Agder

Helsedirektoratet har opprettet utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i alle fylker.

Tidligere var det et senter for sykehjem og et senter for hjemmetjenester i hvert fylke. For å bidra til mer robuste og bærekraftige sentre besluttet Helse- og omsorgsdepartementet å redusere antall sentre til 20. I tillegg til ett senter i hvert fylke er det ett utviklingssenter for den samiske befolkningen i Finnmark. Sentrene skal bidra til å spre ny kunnskap og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren. 

Fra 01.01.17 er Kristiansand kommune vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder. Enkelte ansatte i Songdalen kommune handler på oppdrag fra USHT.

Informasjon om prosjekt og utviklingsarbeid som pågår ved de andre utviklingssentrene i landet finnes på den nasjonale siden for USHT.

Organisering Songdalen

I Songdalen består de ansatte i fag og utvikling av Forskning-og utviklingsleder, fagutviklere, og prosjektledere med engasjement tilknyttet ulike prosjekter. 

Lenker til samarbeidspartnere USHT Kristiansand, USHT Grimstad, Universitetet i Agder, Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder, Sørlandet sykehus HF, Senter for omsorgsforskning.

Praksistilbud

I Songdalen har vi elever fra videregående skoler og fagskoler med helse- og sosialfag. Fra universitet/høgskole har vi studenter fra bachelorutdanning innen sykepleier, vernepleie-, ergoterapi, musikk og ernæring. På masternivå har vi studenter fra ulike fakultet ved universiteter og høgskoler.

Her finner du praksisdokumenter for Bachelor sykepleie ved Universitetet i Agder.

Her finner du skjema til utfylling for egenerklæring i forhold til Tuberkulose og MRSA. Skjemaet skal fylles ut før du skal ut i praksis ved institusjonen i Songdalen kommune MRSA/Tuberkulose-skjema

Førende stortingsmeldinger

Stortingsmelding nr. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg

Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen

Stortingsmelding nr. 26 (20014-2005) Fremtidens primærhelsetjeneste- nærhet og helhet


Publisert: 20.10.2016 13:33
Sist endret: 20.10.2016 13:34