Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Frisklivsentralen

Hva er Frisklivsentralen?

Frisklivsentralen inngår i kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid. Dagens helseutfordringer krever økt forebyggende innsats. Vårt  tilbud er spesielt rettet mot personer som har økt risiko for sykdom eller har en diagnose hvor fysisk aktivitet, endret kosthold og røykeslutt har en forebyggende effekt.Vi tilbyr kunnskapsbasert og effektiv hjelp til å endre levevaner og mestre sykdom og helseplager.

Frisklivssentralen er opprettet i samarbeid med Søgne kommune og tilbudet kan benyttes fritt mellom de to kommunene.

Frisklivsresept

Frisklivsresept er et tilbud til deg som ønsker hjelp til endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. Vi ønsker å veilede deg til å finne din motivasjon til sunnere vaner. Små justeringer i dine levevaner kan føre til en bedre hverdag. Sammen setter vi mål og jobber mot dette!

Dersom vi ser at du har behov for tettere oppfølging eller har behov for et annet tilbud, informerer vi og veileder deg dit.

Frisklivsresepten kan du få gjennom henvisning fra fastlegen, NAV, spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten eller du kan selv ta kontakt med oss. Tilbudet videre tilpasses ditt behov, med blant annet treningsgrupper, kurs og individuelle veiledningssamtaler.

Besøksadresse: 
Songdalsvegen 60, 4645 Nodeland

Kontaktinformasjon for Frisklivssentralen
 E-postTelefon

Kontaktpersoner Frisklivssentralen Songdalen

   
Stine Sandnes Henriksen, sykepleier Stine Sandnes Henriksen

468 55 042

Trine Larsen, fysioterapeut Trine Larsen 970 01 671
E-post til Frisklivssentralen Frisklivssentralen  

Følg oss på facebook

Frisklivssentralen Søgne og Songdalen


Publisert: 02.03.2016 21:24
Sist endret: 02.03.2016 21:25