Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Frisklivssentralen

Hva er Frisklivsentralen?

Frisklivsentralen inngår i kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid. Dagens helseutfordringer krever økt forebyggende innsats. Vårt  tilbud er spesielt rettet mot personer som har økt risiko for sykdom eller har en diagnose hvor fysisk aktivitet, endret kosthold og røykeslutt har en forebyggende effekt.Vi tilbyr kunnskapsbasert og effektiv hjelp til å endre levevaner og mestre sykdom og helseplager.

Frisklivssentralen er opprettet i samarbeid med Søgne kommune og tilbudet kan benyttes fritt mellom de to kommunene.

Hvorfor Frisklivssentral

Dagens helseutfordringer krever økt forebyggende innsats. Frisklivssentralen er en viktig forebyggende helsetjeneste som tilbyr kunnskapsbasert og effektiv hjelp til å endre levevaner og mestre sykdom og helseplager.

Frisklivsresept

Frisklivsresept er et tilbud til deg som ønsker hjelp til å endre levevaner i forhold til fysisk aktivitet og kosthold. Vi ønsker å veilede deg til å finne din motivasjon til sunnere vaner. Små justeringer i dine levevaner kan føre til en bedre hverdag. Sammen setter vi mål og jobber mot dette!Dersom vi ser at du har behov for tettere oppfølging eller har behov for et annet tilbud, informerer vi og veileder deg dit.

For 12 uker med trening og undervisning betaler du 300 kroner. Kurset er på torsdager.

Frisklivsresepten kan du få gjennom henvisning fra fastlegen, NAV, spesialisthelsetjenesten, eller du kan selv ta kontakt med oss. Når du tar kontakt med oss eller vi mottar frisklivsresepten inviterer vi deg til en samtale, før du blir med i et 12 ukers opplegg med trening og undervisning.
Vi er opptatt av at nivået på treningen skal være tilpasset din form og samtidig være utfordrende nok til å gi god effekt. Treningen foregår i gruppe utendørs.

I frisklivsresepten er det undervisning om livsstil i grupper parallelt med treningen. Vi tar opp temaer som endring, motivasjon, fysisk aktivitet og bevegelse, kosthold, søvn, smerter og stress.
Kostholdsundervnisningen er basert på de nasjonale anbefalingene for ernæring. Vi følger Helsedirektoratets prinsipper for fysisk aktivitet og bevegelse

Etter 12 uker evalueres perioden i en avslutningssamtale. Det er viktig for oss at de endringene du gjør i kursperioder opprettholdes. Vi er derfor behjelpelige med å finne en aktivitet du kan fortsette med. Etter endt kursforløp sender vi en tilbakemelding til fastlege og eventuelt andre henvisere.

Treningsgrupper

Utendørs treningsgruppe Songdalen

Oppmøte: Joker Nodeland

Tidspunkt: Mandag kl 10-11

Pris: 300 kr pr semester

Treningen ledes av fysioterapeut.

Påmelding til Frisklivssentralen, telefon 970 01 671 eller frisklivssentralen@songdalen.kommune.no

Gruppetrening for seniorer

Er du over 65 år?

Har du balanse- eller gangproblemer? Kjenner du deg ustø? Kan du gå innendørs uten hjelpemidler?

Frisklivssentralen har gruppetrening for å holde deg sterk og stødig.

Tid: Mandag kl 10.00-11.00. Treningen følger skolens ferier.

Sted: 3. etasje i Helsehuset på Tangvall, Rådhusveien 5.

Pris: 300 kr pr år

Ta kontakt med Frisklivssentralen for mer informasjon og påmelding:

Telefon/ sms 907 73 030 eller e-post: frisklivssentralen@sogne.kommune.no

Utendørs treningsgruppe Søgne

Sted: Høllesanden

Tidspunkt. Tirsdager kl 9-10.

Pris. 300,- kr pr semester

Påmelding til Frisklivssentralen telefon 907 73 030 eller e-post frisklivssentralen@sogne.kommune.no

Kvinnetrening- Treffen

Treffen er et gratis tilbud for kvinner som ønsker å trene sammen med andre. Du som er ny i Norge er spesielt velkommen.

Etter trening drikker vi kaffe og te sammen og blir kjent. Noen ganger blir det også undervisning om temaer knyttet til kosthold og helse.

Sted: 3. etasje på helsehuset, Tangvall.

Tidspunkt: Tirsdager kl. 18 - 19.30  (følger skoleåret). 

For mer informasjon kontakt:

Søgne menighet: telefon 992 94 604.

Frisklivssentralen: telefon 907 73 030 eller e-post: frisklivssentralen@sogne.kommune.no

Alle treningsgruppene følger skolens ferier

Læring- og mestringskurs

Bra mat

Bra mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av matvaner og matvarevalg. ​Det er basert på helsedirektoratets anbefalinger for ernæring. Kurset gir deg en introduksjon i endring av levevaner og forslag til hvordan du kan begynne prosessen med å endre kostvaner

Målsettingen med kurset er å motivere, hjelpe og støtte deg til å gjøre positive forandringer i kostholdet under mottoet «små skritt – store forbedringer».
Du vil få hjelp til å finne fram motivasjonen til å endre kostholdet og få verktøy til å gjøre gode valg i hverdagen.

Tilbudet er gruppebasert og endringsrettet. Kurset er ikke behandlingsfokusert og erstatter ikke individuell oppfølging fra autorisert helsepersonell.

Pris 250,- inkludert kursmateriell. Varighet fire samlinger.

For mer informasjon, kontakt Frisklivssentralen på telefon 468 55 042 eller e-post frisklivssentralen@songdalen.kommune.no.

Tobakksfri

Tobakksfri er et kurstilbud til deg som ønsker å slutte å røyke eller snuse. Kurset går over 6 kurskvelder. De tre første møtene brukes til å forberede seg på å slutte. I de neste møtene jobber vi med å opprettholde røykfriheten og motivasjonen.

Mange opplever at det er lettere å bli tobakksfrie sammen med andre. Kurset er basert på metoden motiverende samtale.

Pris 250,- inkludert kursmateriell. Varighet seks samlinger.

For mer informasjon, kontakt Frisklivssentralen på telefon 468 55 042 eller e-post frisklivssentralen@songdalen.kommune.no.

Søvnkurs

Strever du med søvn og ønsker veiledning og tips til å sove bedre?

Kurset holdes av helsepersonell med kompetanse på søvn. Kurset består av undervisning, erfaringsutveksling og råd og tips angående søvn.

Kurset har fire samlinger à 1,5 timer. Kurset er gratis.  

For mer informasjon kontakt Ruth Føreland, Telefon 951 58 663 eller e-post ruth.foreland@songdalen.kommune.no.

Kurs i mestring av depresjon (KID)

Opplever du nedstemthet og/eller depresjonssymptomer som går ut over livskvalitet og funksjonsevne? KID-kurset er for deg som ønsker å ta tak i disse symptomene for få en bedre hverdag. Her vil du møte andre i samme situasjon som deg.

Målet med kurset er å:

 • Forkorte varigheten på depresjonen
 • Redusere intensiteten på symptomene og gjenvinne tapte funksjoner
 • Forebygge depresjonen ved at du blir klar over dine egne signaler og kjennetegn
 • At du selv skal kunne håndtere nedturer og bryte negative tankemønstre

Du trenger ikke henvisning fra lege for å delta på kurset.

Kurset går over 8 samlinger à to og en halv time med to oppfølgingssamlinger. Pris 500,- som dekker kursmateriell.

For mer informasjon kontakt Frisklivssentralen på telefon 468 55 042 eller e-post: frisklivssentralen@songdalen.kommune.no.

Kurs i mestring av belastning (KIB)

Kurset er for personer som har behov for å bedre evnen til å mestre belastninger knyttet til både helse, arbeid og privatliv. Eksempler på belastninger kan være:

 • Tidspress
 • Konflikter
 • For mye/for lite utfordringer
 • Mobbing og krenkelser
 • Problemer i mellommenneskelige forhold
 • Sykdom/helseproblemer
 • Livskriser

Kurset er basert på kognitiv teori og blir ledet av godkjente kursledere.

Kurset går over 8 samlinger à to og en halv time, med 2 oppfølgingssamlinger. Pris 500,- som dekker kursmateriell.

For mer informasjon kontakt Frisklivssentralen på telefon 468 55 042 eller e-post frisklivssentralen@songdalen.kommune.no.

Diabetes type 2

Står du i fare for å få eller har du diabetes type 2? Frisklivssentralen har tilbud til deg som ønsker å mestre hverdagen bedre med diagnosen. På kurset får du muligheten til å møte andre i samme situasjon.

Diabeteskurset er for deg som:

 • Har diabetes type 2 eller deg som står i fare for å utvikle diabetes
 • Vil lære mer om diabetes type 2
 • Ønsker å møte andre i samme situasjon
 • Er pårørende og ønsker å lære mer om diabetes type 2

For mer informasjon kontakt Frisklivssentralen på telefon 468 55 042 eller e-post frisklivssentralen@songdalen.kommune.no.

KOLS

Kolskurset er et kurs som er et tilbud til deg som ønsker å lære mer om KOLS. Innhold i kurset er undervisning, erfaringsutveksling og noe trening. Temaer vi tar opp er røykeslutt, fysisk aktivitet, kosthold og mestring av hverdagen.

KOLS-kurset er for deg som:

 • Har symptomer på kols eller har fått diagnosen KOLS
 • Pårørende som ønsker å lære mer kols
 • Ønsker å møte andre i samme situasjon
 • Vil lære mer om KOLS

Kurset går over fire samlinger. Pris 250,- inklduert kursmateriell.

For mer informasjon kontakt Frisklivssentralen på telefon 468 55 042 eller e-post frisklivssentralen@songdalen.kommune.no.

Besøksadresse: 
Songdalsvegen 60, 4645 Nodeland

Kontaktinformasjon for Frisklivssentralen
 Kontaktpersoner Frisklivssentralen SongdalenE-postTelefon
Stine Sandnes Henriksen, sykepleier Stine Sandnes Henriksen

468 55 042

Trine Larsen, fysioterapeut Trine Larsen 970 01 671
E-post til Frisklivssentralen Frisklivssentralen  

Følg oss på facebook

Frisklivssentralen Søgne og Songdalen


Publisert: 02.03.2016 21:24
Sist endret: 02.03.2016 21:25