Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Fysioterapi og ergoterapi

Kontaktinformasjon

Kontaktliste for fysioterapeuter og ergoterapeuter i Songdalen kommune

Besøksadresse: Songdalsvegen 60, 4645 Nodeland
Postadresse: Songdalen kommune, Helse og omsorg, Postboks 84, 4685 Nodeland.

Kontaktpersoner for fysioterapi og ergoterapi i Songdalen
Kontaktpersoner fysioterapi/ergoterapi Navn og e-postTelefon

Fysioterapi Nodeland
(Songdalsvegen 104)

Ellen Opsal
Christine Fidjeland
Jon Svennig Knutsen 
Marianne Fuglestveit
Håkon Wirak
Haakon Berge- Hansen

38 18 17 32
Fysioterapi til voksne
(Songdalsvegen 60, tilknyttet Songdalstunet)

Monica H. Nilsen             
Mirjana Haugland
Trine Larsen 
 

38 18 34 89
38 18 34 89
38 18 33 72

Ergoterapi til barn / hjelpemidler Veronica Svendsen Lohne 909 86 672
Ergoterapi til voksne / hjelpemidler Hilde Greibesland 915 54 878
Utlevering og vedlikehold hjelpemidler Gunnar Solås 951 33 578

Fysioterapi for barn (0-18 år)

De yngste barna prioriteres høyest. Vi arbeider hovedsakelig i barnets naturlige omgivelser som hjemmet, barnehage og skole:

Helsestasjon:

 • Individuell vurdering/oppfølging av henviste barn.   

Barnehage/skole

 • Individuell observasjon, undersøkelse og oppfølging av henviste barn.
 • Informasjon og veiledning til foresatte og samarbeidspartnere. 

Øvrige tilbud

 • Bassenggruppe for barn med spesielle behov.
 • Behandling av multifunksjonshemmede barn.
 • Individuell plan.
 • Deltar ved behov i oppvekstteam og andre tverrfaglige arenaer.

Fysioterapi for voksne

Fysioterapeutene i Songdalen kommune jobber for at folk kan bo hjemme lengst mulig og i størst mulig grad mestre hverdagen. Vi har blant annet følgende arbeidsområder:

 • Oppfølging av hjemmeboende brukere (inkludert i omsorgsbolig )
 • Oppfølging og opptrening av brukere på rehabiliteringsavdelingen på Songdalstunet
 • Oppfølging og veiledning av personell og brukere med vedtak om langtidsplass
 • Oppfølging og veiledning av personell og brukere i Svarttjønnheia,Kirkevegen og Rosselandsvegen
 • Hjelpemiddelformidling
 • Individuell plan

Fysioterapi Nodeland (barn og voksne)

Instituttet ligger i eget lokale i Songdalsvegen 104. Her er det ansatt seks fysioterapeuter. Se hvilke tjenester som tilbys under overskriftene Fysioterapi for barn og fysioterapi for voksne.
Ønsker du direkte kontakt med fysioterapeut? Se kontaktinformasjon øverst i menyen.

Ergoterapi

Songdalen kommune tilbyr ergoterapi for innbyggerne i alle aldre. 

Mål
Jobbe for at folk kan bo hjemme lengst mulig og i størst mulig grad utføre nødvendige og meningsfulle aktiviteter og gjøremål på egen hånd.

Hva kan vi bidra med
Bistå med tilrettelegging og veiledning for å forbedre fysiske forhold slik at folk i størst mulig grad kan gjøre det de ønsker og/eller må i hverdagen. Vi bistår både i hjemmet og ellers i kommunen, for eksempel skole, arbeid, fritid osv.

Personens egne ønsker og behov er utgangspunktet for ergoterapitjenesten.

 • Tilrettelegging av fysiske forhold i hjemmet, inkludert hjelpemiddelformidling for å mestre daglige aktiviteter.
 • Veiledning i nye metoder for å klare å gjøre ting selv, hjemme eller andre steder, for eksempel energi-økonomisering.
 • Veiledning til pårørende som har stort omsorgsansvar for eksempel for funksjonshemmede barn eller for personer med demenslidelse.
 • Veiledning ved behov for å bytte bolig pga funksjonshemming.
 • Bistand til å søke hjelpemidler for hukommelse, språk, datautstyr/programvare.
 • Bistand med funksjonsvurdering i forbindelse med søknad om bil.
 • Bistand ved søknad om andre tjenester i kommunen.
 • Individuell plan.

Hvem kan få ergoterapi?
Personer som har utfordringer med å klare daglige aktiviteter på grunn av alder, funksjonshemming, sykdom eller skade.

Henvendelser kan skje direkte til ergoterapeut, hjemmetjenesten eller fastlegen. Ved henvendelse tar ergoterapeuten ofte et hjemmebesøk for å starte kartleggingen på det området det ønskelig med bistand. Det kreves ikke søknad for å få ergoterapi.

Utlån av hjelpemidler

Kommunens hjelpemiddellager finnes på Songdalstunet. Her kan hjelpemidler hentes etter avtale. Ved behov for hjelp ved montering er vi behjelpelige med dette.

Korttidsutlån
Kommunen har ansvaret for å låne ut hjelpemidler ved kortvarig og tidsbegrenset behov. Slike hjelpemidler kan være:

 •  krykker (depositum kr. 200,-)
 •  rullestoler
 •  rullatorer
 •  toalettforhøyere eller lignende

Langtidsutlån
Ved behov for hjelpemidler på varig utlån til hjemmet, skal dette søkes om til NAV hjelpemiddelsentralen.  Fysio- eller ergoterapeut i kommunen bistår med utfylling av skjema.

Slike hjelpemidler kan være:

 • kognitive hjelpemidler
 • synshjelpemidler
 • ulike hjelpemidler som gjør at man kan bo hjemme og være selvhjulpen lengst mulig.

Installering og utkjøring
Kommunen har vaktmester knyttet til hjelpemiddelformidling. Vaktmester er behjelpelig med enkle reparasjoner og installering av hjelpemidler. Hjelpemidler kan også etter avtale hentes på Songdalstunet.


Publisert: 02.03.2016 21:41
Sist endret: 02.03.2016 21:41
Fysioterapi og ergoterapi

Besøksadresse:

Songdalsveien 60
4645 Nodeland

Posadresse:


Telefon: 905 43 425