Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Habilitering

Hva er habilitering?

Habilitering er tjenester til barn,ungdom og voksne personer som har skader som medfører kognitiv funksjonsnedsettelse. Skadene kan ha oppstått tidlig i livet eller være medfødt. Felles for alle som mottar habiliteringstjenester er at de trenger planlagte, sammensatte og samordnede tjenester for å nå sine mål.

Hva kan vi hjelpe med?

  • praktisk bistand og opplæring
  • legge forholdene til rette for høyest mulig livskvalitet og størst mulig selvebestemmelse
  • deltakelse og mestring i hverdagen

Habiliteringstjenesten

Tjenesten består av tre bofellesskap for voksne utviklingshemmede og et aktivitetssenter, samt tjenester til hjemmeboende barn og unge.
Bofelleskapene er for mennesker med ulike typer funksjonshemninger. De som bor der har mer eller mindre hjelpebehov.

Bofellesskap

Fasade Rosseland bofelleskapBofellesskapene er for mennesker med ulike typer funksjonshemninger. De som bor der har mer eller mindre omfattende hjelpebehov.

Vårt hovedmål er alltid å bidra til best mulig livskvalitet for den enkelte, samt å støtte opp under og videreutvikle eksisterende ferdigheter.

Vi har tre bofellesskap i kommunen.

  • Kirkevegen bofellesskap på Nodeland med åtte leiligheter
  • Svarttjønnheia bofellesskap med seks leiligheter
  • Rosselandsvegen bofellesskap med seks leiligheter tilpasset ungdommer (se foto)

Avlastning

Har du en krevende omsorgssituasjon hjemme grunnet et barn med hjelpebehov, kan du søke om avlastingtilbud.

Kontaktinformasjon

Oversikt steder, navn, e-post og telefon
StedNavn og e-postTelefon
Avdelingsleder Kirkevegen bofellesskap Hjørdis Fjeld

991 06 692

Avdelingsleder Rosselandsvegen bofellesskap Pål Henden 934 60 614
Avdelingsleder Svarttjønnheia bofelleskap Pål Henden 934 60 614
Avdelingsleder aktivitetssenteret Pål Henden 934 60 614
Kirkevegen bofellesskap
Besøksadresse: Gamle Kirkeveg 14, 4645 Nodeland
  38 18 52 55
Svarttjønnheia bofellesskap
Besøksadresse: Svarttjønnheia 2, 4645 Nodeland
  38 18 24 44
Rosselandsvegen bofellesskap
Besøksadresse: Rosselandsvegen 47, 4647 Brennåsen
  481 45 122
Aktivitetssenteret 
Besøksadresse: Songdalsvegen 60, 4645 Nodeland
  38 18 34 85


Publisert: 02.03.2016 21:25
Sist endret: 02.03.2016 21:29