Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hospiteringsordning for sykehusansatte

Tilbud om hospitering i Songdalen kommune for ansatte ved Sørlandet sykehus

Informasjon om hospiteringsordningen

Vi ønsker deg som sykehusansatt velkommen til å søke hospitering hos oss. Hensikten med hospitering mellom sykehus og kommuner er oppsummert i følgende punkter:

  • Øke forståelsen innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • Øke forståelsen om det motsatte forvaltningsnivå
  • Bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • Øke kunnskapen om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • Øke kunnskapen om det helhetlige pasientforløpet

Hvem kan hospitere hos oss?

Vårt 3-dagers hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere og vernepleiere ved Sørlandet Sykehus HF. Hospiteringen gjennomføres i uke 11 og uke 42, og vil vare fra tirsdag til torsdag.

Hva kan du forvente?

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye om hvordan vi jobber i kommunehelsetjenesten. Hospiteringsprogrammene våre har som hovedmål å gi deg et lite innblikk i enhetenes organisering, tilnærmingsmetoder og tiltak, i tillegg til hva vi tilbyr av behandling.

Hospiteringsprogram i Songdalen

Vi har to ulike hospiteringsforløp. Disse finner du under:

Hospiteringsprogram 1, Enhet for Institusjon og Enhet for hjemmetjenester

Hospiteringsprogram 2, Enhet for livsmestring

Mer om de ulike enhetene i Songdalen kommune finner du her.

Søknad om hospitering

Frist for søknad er 15.desember for hospitering på våren, og 15.juni for hospitering på høsten. Du må også fylle ut egenerklæring for tuberkulose og Mrsa. Skjemaer finner du på SSHF sine intranettsier.


Publisert: 03.04.2017 12:47
Sist endret: 03.04.2017 13:12