Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

NAV

NAV Songdalen har åpent for publikum på hverdager kl. 12.00 - 14.00.

Telefontid, timeavtaler og møtevirksomhet foregår i tidsrommet kl. 08.00 - 15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Hovedmål til NAV:

  • få flere personer i arbeid og aktivitet
  • skape et velfungerende arbeidsmarked
  • gi korrekte tjenester og stønader
  • gi god service tilpasset brukerens forutsetninger og behov
  • være en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning 

Publisert: 03.03.2016 14:11
Sist endret: 19.10.2016 06:43
NAV

Besøksadresse:

Songdalsvegen 51
4645 Nodeland

Telefon: 55 55 33 33