Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Parkeringstillatelse

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå.

Du kan ikke få parkeringskort ut fra økonomisk situasjon.

Det er ingen lovfestet rett til parkeringskort. Kommunen vil fatte et vedtak på bakgrunn av en totalvurdering av søkers situasjon.

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE 

Legeerklæring må følge søknaden.

Søknaden sendes Songdalen kommune, Postboks 53, 4685 Nodeland

Forskrift om parkering for forflytningshemmede


Publisert: 18.10.2016 14:30
Sist endret: 18.10.2016 15:41