Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Startlån

Viktig informasjon om startlån 2019

Kommunen har ikke mer penger å låne ut til startlån i 2019.

Songdalen kommune har tildelt alt av startlånmidler i 2019. Til sammen er det lånt ut 15 millioner kroner.

Formannskapet har bestemt at kommunen ikke skal søke Husbanken om mer penger til utlån via startlån eller tilskudd i år. Dermed kan det ikke søkes startlån i Songdalen kommune ut dette året.

Neste år vil det igjen være mulig å søke startlån, men da via nye Kristiansand kommune.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Startlån for kjøp av egen bolig

Har du langvarige vansker med boligfinansiering, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering.  
Les mer om hvem som kan søke startlån og vurdering av bolig og låneutmåling under kriterier. 

Hva kan du få startlån til? 

I hovedsak benyttes startlån til kjøp av bolig. Hvis det er mulig å få grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen toppfinansiere. I tilfeller der det ikke er mulig å oppnå grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen fullfinansiere.

Du kan også få:

 • hjelp til å bli boende i boligen du har
 • refinansiering av et dyre lån hvis du står i fare for å miste boligen ved tvangssalg
 • utbedring av bolig
 • tilpasning av bolig
 • nybygget bolig
 • toppfinansiering
Kriterier for startlån
 • Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende.
 • Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet
 • Du må være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet.
 • Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Du finner lånekalkulator på Husbankens nettsider.

Dette må du legge ved søknaden
 • Siste års selvangivelse
 • Lønnsslipp/trygdeutbetaling for de to siste månedene
 • Dokumentasjon på annen inntekt enn lønn eller trygd
 • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital
 • Kopi av gyldig legitimasjon

Se ellers punkt 8 i søknadsskjemaet.

Saksbehandlingstid for startlån

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 Forskrifter

Forskrift om startlån fra Husbanken

Songdalen kommunes retningslinjer for startlån og tilskudd (vedtatt 10.12.2014)


Publisert: 04.05.2016 13:10
Sist endret: 04.05.2016 14:06