Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Støttekontakt

Hva er støttekontakt?

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet. ​​​​​​Støttekontakten kan komme på besøk til deg, bli med på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter.​ Hjelpen blir gitt etter dine ønsker.

Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får opplæring og blir fulgt opp av fagfolk.

Hvem kan få støttekontakt?

Du må være sosialt isolert, ha vansker med å komme i kontakt med andre eller trenge ledsager for å komme deg ut.

Søknadsskjema

Dette er et elektronisk skjema som kan sendes direkte til oss via internett. Du må logge inn via ID-porten (BankID e.l.).

SØK HELSE- OG OMSORGSTJENESTER ELEKTRONISK   

Skjemaet kan også skrives ut på papir og fylles inn manuelt. Sendes da i post til: Songdalen kommune, Helse og omsorg, Postboks 84, 4685 Nodeland.
Bruk samme adresse for eventuelle vedlegg som sendes i posten.

Vedlagt søknadsskjemaet finner du informasjon om de ulike tjenestene du kan søke på, samt informasjon om IPLOS-registeret.

SØKNADSSKJEMA TIL UTSKRIFT

Du kan søke følgende tjenester via skjemaet
Aktuelle lover og forskrifter

Helsepersonelloven   
Pasient- og brukerrettighetsloven
Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie 
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Verdighetsgarantien

Hvem kan bli støttekontakt?

Vi stiller ikke krav til formell utdanning eller spesiell arbeidserfaring, men du må være stabil, ansvarsbevisst og ønske å jobbe selvstendig. Du må være oppriktig engasjert i å hjelpe andre mennesker.

Du må være over 18 år og ha plettfri vandel. Du bør ha førerkort og disponere bil.

Som støttekontakt inngår du en oppdragsavtale om å jobbe et fast antall timer i måneden, mot en gitt timelønn. Det godtgjøres også et gitt beløp til utgifter i forbindelse med oppdraget.

Ønsker du å bli støttekontakt kan du kontakte Hilde Lauvland Bjørknes på telefon 472 40 025.


Publisert: 25.07.2016 09:52
Sist endret: 25.07.2016 11:22