Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder (TT-ordningen) er et tilbud til godkjente brukere som ikke er i stand til å benytte buss som transportmiddel.

Om TT-tjenesten

TT-tjenesten er ikke en rettighet, men et transporttilbud som skal gi godkjente brukere en mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet som den øvrige befolkning.

TT-ordningen skal ikke erstatte, men komme i tillegg til:

  • Tilbud under folketrygden
  • Skyss til avlastning/dagtilbud/institusjoner
  • Skyss til skole
  • Skyss til arbeid
  • Pasientreiser

Ordningen er ment til eksempelvis fritidsreiser, handel, besøk og lignende.

Her kan du lese mer om tjenesten.

Søker må fylle ut søknadsskjema og legge ved legeattest.

SØK TT-KORT

Legeattest 

Søknaden sendes Songdalen kommune, Postboks 53, 4685 Nodeland.


Publisert: 17.10.2016 00:59
Sist endret: 17.10.2016 01:11