Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturskole - priser

Kulturskolen - priser 2018

Prisen justeres hvert kalenderår. Elevene binder seg til å betale for hele skoleåret.

Regning for høstsemester blir sendt ut i september/oktober og justert regning for vårsemesteret i begynnelsen av februar/mars.

Elevkontingent per halvår: kr 1 235

Instrumentleie per halvår: kr 441

Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon gis etter følgende modell:
Antall søskenProsentPris i kroner
Første søsken 100 % 1 235
Andre søsken 50 %   618
Tredje eller flere søsken 75 %   309

Det gis kun søskenmoderasjon for første fag.


Publisert: 27.05.2016 20:48
Sist endret: 27.05.2016 20:49