Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturskole - priser

Priser kulturskolen 2017

Prisen justeres hvert kalenderår. Elevene binder seg til å betale for hele skoleåret.

Regning for høstsemester blir sendt ut i september/oktober og justert regning for vårsemesteret i begynnelsen av februar/mars.

Elevkontingent per halvår: kr 1300

Instrumentleie per halvår: kr 430

Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon gis etter følgende modell:
Antall søskenProsentPris i kroner
Første søsken 100 % 1300
Andre søsken 50 % 650
Tredje eller flere søsken 25 % 325

Det gis også tilsvarende søskenmoderasjon for flere aktiviteter.


Publisert: 27.05.2016 20:48
Sist endret: 27.05.2016 20:49