Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturskole - priser

Kulturskolen – priser 2019

Prisen justeres hvert kalenderår. Elevene binder seg til å betale for hele skoleåret.

Regning for høstsemester blir sendt ut i september/oktober og justert regning for vårsemesteret i begynnelsen av februar/mars.

Elevkontingent per halvår: kr 1 269

Instrumentleie per halvår: kr 453

50 % moderasjon i elevkontingent for aktivitet nummer to.

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon etter følgende modell: Én elev betaler 100 %, to elever 150 %, tre elever 175 %, fire elever eller flere 200 %.
Det gis ikke søskenmoderasjon for flere enn ett tilbud.


Publisert: 27.05.2016 20:48
Sist endret: 02.01.2019 10:12