Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Omsorgstjenester - priser

Omsorgstjenester - priser

Priser omsorgstjenester

Hjemmetjenester - hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmet

Inntekt*Makspris
per måned
 Pris per time
uten abonnement 
 Inntil 2 G (årsinntekt kr 93.634 - 187.268)   205
 2-3 G (årsinntekt kr 187.269 - 280.902)  1 079 356
 3-4 G (årsinntekt kr 280.903 - 374.536) 1 525 356
 4-5 G (årsinntekt kr 374.537- 468.170) 2 344 356
 Over 5 G (Inntekt kr 468.171 og over) 3 029 356
* Betalingssatsene er regulert etter grunnbeløp fra folketrygden
Grunnbeløp (G) reguleres av Arbeidsdepartementet, gjeldende fra 1.5. hvert år.
   
   
Egenandel omsorgstjenester BeløpPeriode
Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold sykehjem (lovhjemlet) 160  døgn
Opphold trygghetsplass via hjemmetjenesten  248 døgn 
Dagsenter Songdalstunet 134 døgn
Trygghetalarm - egenbetaling  226 måned
     
Diverse priserBeløp Periode/enhet 
Vask av klær (per person) 483  måned
Abonnement - full kost  4 674  måned
Abonnement frokost 1 131  måned
Abonnement middag  2 240  måned
Abonnement kvelds 1 131  måned
Middag 94  per porsjon
Skyss dagopphold under 7 km 34  tur/retur
Skyss dagopphold over 7 km 68  tur/retur

Priser for kommunale tjenester 2018 ble vedtatt av kommunestyret 13. desember 2017.


Publisert: 07.06.2016 23:52
Sist endret: 07.06.2016 23:53