Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Omsorgstjenester - priser

Priser omsorgstjenester

Priser omsorgstjenester

Hjemmetjenester - hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmet

Inntekt*Makspris
per måned
 Pris per time
uten abonnement 
 Inntil 2 G (årsinntekt kr 92.576 - 185.152)   200
 2-3 G (årsinntekt kr 185.153 - 277.728)  1 052 347
 3-4 G (årsinntekt kr 277.729 - 370.304) 1 486 347
 4-5 G (årsinntekt kr 370.305- 462.880) 2 285 347
 Over 5 G (Inntekt kr 462.881 og over) 2 952 347
* Betalingssatsene er regulert etter grunnbeløp fra folketrygden
Grunnbeløp (G) reguleres av Arbeidsdepartementet, gjeldende fra 1.5. hvert år.
   
   
Egenandel omsorgstjenester BeløpPeriode
Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold sykehjem (lovhjemlet) 155 døgn
Opphold trygghetsplass via hjemmetjenesten  242 døgn 
Dagopphold Songdalstunet (ikke lovhjemlet)  131 døgn
Trygghetalarm - egenbetaling  220 måned
     
Diverse priserBeløp Periode/enhet 
Vask av klær (per person) 471  måned
Abonnement - full kost  4 556  måned
Abonnement frokost 1 102  måned
Abonnement middag  2 183  måned
Abonnement kvelds 1 102  måned
Middag 92  per porsjon
Skyss dagopphold under 7 km 33  tur/retur
Skyss dagopphold over 7 km 66  tur/retur

Priser for kommunale tjenester 2017 ble vedtatt av kommunestyret 14. desember 2016.


Publisert: 07.06.2016 23:52
Sist endret: 07.06.2016 23:53