Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Omsorgstjenester - priser

Omsorgstjenester - priser

Priser omsorgstjenester

Hjemmetjenester - hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmet

Inntekt*Makspris
per måned
 Inntil 2 G (årsinntekt kr 96.883 - 193.766)  
 2-3 G (årsinntekt kr 193.766 - 290.649)  1 109
 3-4 G (årsinntekt kr 280.903 - 374.536) 1 568
 4-5 G (årsinntekt kr 374.537- 468.170) 2 410
 Over 5 G (Inntekt kr 468.171 og over) 3 114
Timepris – uten abonnement          366
* Betalingssatsene er regulert etter grunnbeløp fra folketrygden
Grunnbeløp (G) reguleres av Arbeidsdepartementet, gjeldende fra 1.5. hvert år.
 
  
Egenandel omsorgstjenester Beløp
Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold sykehjem (lovhjemlet)        *
Opphold trygghetsplass via hjemmetjenesten  255
Dagopphold sykehjem - statlig reg. satser per dag *
Dagsenter Songdalstunet - per dag 138
Trygghetalarm - egenbetaling  232
   
Diverse priserBeløp 
Vask av klær (per person) 496
Abonnement - full kost  4 805
Abonnement frokost 1 163
Abonnement middag  2 303
Abonnement kvelds 1 163
Middag 96
Ordinær nedvask omsorgsbolig 3 783
Skyss dagopphold under 7 km 35
Skyss dagopphold over 7 km 70

* Følger statens fastsatte priser.


Publisert: 07.06.2016 23:52
Sist endret: 02.01.2019 10:05