Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - gebyrsats 2018
Årsgebyr for feiing og tilsyn av fyringsanleggBeløp
Per boenhet som har pipe 375,00

Kristiansand Brann- og redning (KBR) skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg minimum hvert fjerde år. Hvor ofte det skal feies, avhenger av boligens oppvarmingssystem, sotmengde mv. Tjenesten gjelder bare helårsboliger. Fritidsboliger er unntatt lovpålagt feiing, men kan utføres etter avtale.


Publisert: 18.10.2016 10:56
Sist endret: 18.10.2016 14:53