Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - gebyrsats 2019
Årsgebyr for feiing og tilsyn av fyringsanleggBeløp
Per boenhet som har pipe 212,50

Kristiansand Brann- og redning (KBR) skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg minimum hvert fjerde år. Hvor ofte det skal feies, avhenger av boligens oppvarmingssystem, sotmengde mv. Tjenesten gjelder bare helårsboliger. Fritidsboliger er unntatt lovpålagt feiing, men kan utføres etter avtale.

Nytt fra 2019: Gebyret skal også betales for fritidseiendommer som har pipe.


Publisert: 18.10.2016 10:56
Sist endret: 02.01.2019 10:57