Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kartdata - salg av kartleveranser

Kjøp av kartdata -  digitale kart (vektorformat)

KJØP AV KART

Pris i henhold til Geovekst - priskalkulator hos Kartverket

Prisen er regulert gjennom inngåtte avtaler med Geovekst-samarbeidet. Her gjelder kartverks priskalkulator for kartleveranser. Forsendelseskostnader kommer i tillegg.

Når kunden kjøper data erverver han disposisjonsrett til produktet.  Dersom kunden ønsker rettigheter utover det som omfattes av disposisjonsretten, må han kjøpe markedsrett til produktet. Ved utsnitt ved kartkopiering reduseres avgiften tilsvarende del av utsnittet for helt kartblad.


Publisert: 18.10.2016 10:58
Sist endret: 18.10.2016 10:59