Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Påslipp til offentlig avløpsanlegg

Saksbehandling og kontroll av påslippssøknader - gebyrsatser 2019

SakstypeSøknad om påslippEndringstillatelse
Søknad om påslipp (Forurensningsforskriften §§ 15 A-4 og 15-4) 3 400 680

Publisert: 18.10.2016 18:47
Sist endret: 18.10.2016 18:47