Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Utleie kommunale bygg - priser

Utleie kommunale bygg - priser

Lag og foreninger som er registrert i vårt lag og foreningsregister og tilhørende i Songdalen, har gratis leie. For andre gjelder følgende priser:

Idrettshaller

Finslandshallen og Nodelandshallen
Tidsrom/arrangementPris i kroner
Per time    342
Per dag 2 277
Per dag: Utenbygds leie, messer, turneringer og annet. 2 845

Skoler

Finsland skole
LokaleTidsromPris i kroner
Rom per time 141
Rom per dag 570
Kjøkken per time 254
Kjøkken per dag 914

 

Rosseland skole
LokaleTidsromPris i kroner
Gymsal per time 226

 

Tunballen skole
LokaleTidsromPris i kroner
Foajeen per dag    913
Foaje med tilgang til kjøkkenet per dag 1 141
Gymsal per time    226
Kjøkken med tilgang komfyrer per dag    914
Kjøkken per time    250
Personalrom per dag    570
Andre rom per dag    570
Rom per time    140

 

Songdalen ungdomsskole
LokaleTidsromPris i kroner
Rom per time 141
Rom per dag 570
Kjøkken per time 254
Kjøkken per dag 914

Enkelt utleie av Finslandshallen, Nodelandshallen, Tunballen skole og Rosseland skole gjøres via skolene. Ta kontakt med den enkelte skole.

Rådhuset

Songdalen rådhus *
LokaleTidsromPris
Meanderen (kantina) per dag 1 810

Grendehus

Grendehus til utleie
LokaleTidsromPris
Brandsvoll herredshus * per dag 604

Tunballen grendehus/gymsal *
med kjøkken

per dag
per dag
383
513

 

* Songdalen rådhus, Brandsvoll herredshus og Tunballen grendehus/gymsal leies ut via servicetorget, ta kontakt på tlf. 38 18 33 33.

Merk at lokalene vil på konfirmasjonsdager tidligst kunne bookes ett år i forveien. Når det er flere søkere til samme lokale på samme dag, foretar vi en loddtrekning tre virkedager etter ønsket dato ett år i forveien.

Merk at dag regnes fra kl. 10.00 om morgenen til kl. 03.00 om natten som veiledende tidspunkt (gjelder utenom ordinær åpningstid). Ønskes tilgang utenom disse tidspunktene må det avtales spesielt.  


Publisert: 28.05.2016 12:19
Sist endret: 28.05.2016 12:19