Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Utleie kommunale bygg - priser

Utleie kommunale bygg - priser

Lag og foreninger som er registrert i vårt lag og foreningsregister og tilhørende i Songdalen, har gratis leie. For andre gjelder følgende priser:

Idrettshaller

Finslandshallen og Nodelandshallen
Tidsrom/arrangementPris i kroner
Per time    352
Per dag 2 340
Per dag: Utenbygds leie, messer, turneringer og annet. 2 925

Skoler

Finsland skole
LokaleTidsromPris i kroner
Rom per time 145
Rom per dag 586
Kjøkken per time 261
Kjøkken per dag 939

 

Rosseland skole
LokaleTidsromPris i kroner
Gymsal per time 232

 

Tunballen skole
LokaleTidsromPris i kroner
Foajeen per dag    938
Foaje med tilgang til kjøkkenet per dag 1 173
Gymsal per time    232
Kjøkken med tilgang komfyrer per dag    939
Kjøkken per time    257
Personalrom per dag    586
Andre rom per dag    586
Rom per time    144

 

Songdalen ungdomsskole
LokaleTidsromPris i kroner
Rom per time 145
Rom per dag 586
Kjøkken per time 261
Kjøkken per dag 939

Enkelt utleie av Finslandshallen, Nodelandshallen, Tunballen skole og Rosseland skole gjøres via skolene. Ta kontakt med den enkelte skole.

Rådhuset

Songdalen rådhus *
LokaleTidsromPris
Meanderen (kantina) per dag 2 000

Grendehus

Grendehus til utleie
LokaleTidsromPris
Brandsvoll herredshus * per dag 621

Tunballen grendehus/gymsal *
med kjøkken

per dag 527

 * Songdalen rådhus, Brandsvoll herredshus og Tunballen grendehus/gymsal leies ut via servicetorget, ta kontakt på tlf. 38 18 33 33.

  • Lokalene vil på konfirmasjonsdager tidligst kunne bookes ett år i forveien. Når det er flere søkere til samme lokale på samme dag, foretar vi en loddtrekning. Loddtrekningen skjer tre virkedager etter ønsket dato ett år i forveien.
  • Merk at dag regnes fra kl. 10.00 om morgenen til kl. 03.00 om natten som veiledende tidspunkt (gjelder utenom ordinær åpningstid). Ønskes tilgang utenom disse tidspunktene må det avtales spesielt.  

Publisert: 28.05.2016 12:19
Sist endret: 02.01.2019 09:49