Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Arrangørfabrikken Songdalen

Arrangørfabrikken Songdalenlogo arrangørfabrikken Songdalen

Arrangørfabrikken Songdalen satser på unge arrangører i fritidsklubber og utenfor:

  • økt kompetanse hos unge arrangører
  • økt ungdomsmedvirkning
  • økt synliggjøring av fritidsklubbene, lag og foreninger som den viktigste arenaen for selvorganisert ungdomskultur

Samlested for unge arrangører

Arrangørfabrikken Songdalen har som mål å bli et samlested for unge arrangører i Songdalen. Arrangørfabrikken vil fungere som en kurs- og kompetansearena. Målet er å tilby kursing i f.eks: sosiale medier, markedsføring, sikkerhet, lyd, lys, rigg, kiosk, dj’ing, foto, redigering, sceneteknikk og annet slik at de selv kan klare å planlegge og gjennomføre arrangementer.

Vi ønsker å gi dem muligheten til å fordype eller spesialisere seg innenfor det feltet de selv ønsker.

Ungdommene kan delta på kryss og tvers av arenaene. I dag er ungdom med som arrangører og crew både på ungdomsklubben på Noden, i NodeLAN og UKM. Gjennom arrangørfabrikken ønsker vi å kunne støtte opp om initiativer som kommer underveis.

En viktig ressurs for økt engasjement

Ungdom er en viktig ressurs i det lokale kulturarbeidet. De vet hvilke kulturopplevelser ønsker. Derfor vil vi inkludere ungdommer i alle ledd av arbeidet med kulturproduksjon, noe vi tror vil øke engasjementet og deltakelsen, men også kompetansen blant ungdom.

Vil du være med?

Er du mellom 13 og 20 år og vil være med å lage arrangementer for ungdom i Songdalen? Eller er du allerede i gang og vil være med på kurs i arrangering?

Send e-post til ungdomsleder Kaisa A.K.Hansen eller ring på tlf. 986 53 292.

#arrangørfabrikkensongdalen

Ungdom og Fritid

Ungdomsklubben på Noden er medlem av Ungdom og Fritid som har satt i gang et landsomfattende prosjekt med Arrangørfabrikken. Les mer om satsningen på Ungdom og Fritids nettsider.


Publisert: 03.10.2016 10:48
Sist endret: 03.10.2016 11:18