Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturminner

Songdalen ble isfritt for ca. 10 000 år siden, og det er sannsynlig at det var da de første menneskene slo seg til i området. Det bekreftes bl.a. med funn av flintbiter i området.

For ca. 4000 år siden fikk songdølene tak i metall, og laget bedre jaktvåpen og jordbruksredskaper. De fleste arkeologiske funn fra Songdalen er fra jernalderen.

Deretter har Songdalen kommune vært jevnt bebygget, og har som resultat en rekke historiske bygninger, veier og gjenstander å verne om. De mest kjente eksemplene er Stokkebåten i Røyrvann, en 600 år gammel båt. Finslandsskien, som dateres til rundt år 1000. Foruten nyere kulturminner som Nøytralitetsfestningen, et forsvarsverk fra første verdenskrig.

Historielag

Songdalen kommune har to historielag, et i Greipstad og et i Finsland, som begge jobber møysommelig med å nedtegne og bevare vår historie. De gir også ut årlige årsskrift med smakebiter fra lokalhistorien.

Kirker

Byggverket er i tre og har 320 plasser. Kirken er kjent for sitt umalte treinteriør som er karakterisert som det best bevarte i Norge. Altertavlen er fra 1750.

Adkomst til stedet, som er et velkjent turistmål, er via Fv101.

Byggingen

I februar 1803 kom det klarsignal fra kong Kristian VII om at finslendingene kunne gå i gang med byggingen av ny kirke. Allerede samme år ble den nye kirken med 319 sitteplasser tatt i bruk.

Pliktarbeid blant bøndene og dyktige pågangsrike finslendinger hadde på forhånd lagt ned mye arbeid med både planering og grunnmur. Tømmer og materialer jadde de valgt ut og tilmålt på forhånd. Både kirkeklokka, alteret og kirkespiret ble flyttet over fra den gamle kirken.

Praktkirke

Finsland kirke fremstår som en praktkirke, med et intimt interiør som gir oss en underlig følelse av at alt stemmer. Altertavle og prekestol har en utmerket dekor på mørkeblå grunntone.

Altertavlen er det eldste i kirken. Bildet av nattverden ble tidligere overmalt, men i 1942 ble malingen fjernet og bildet kom frem igjen.

Den konkavformede prekestolen har tre tynne treplater med malerier av apostlene Matteus, Markus og Lukas. Apostlene ble malt av en lokal kunstner på oppdrag i 1924.

Riksantikvar Domeniko Erdmann skrev i 1938:

"Finsland kirke er av den sedvanlige korsformede type. Innvendig er det synlige laftevegger, glatt panelt takhvelv som er meget høyt og avsluttet med stor, fremspringende gesims.

Det er uten overdrivelse det fullstendigste umalte lafteinteriør med innredning som er bevart i vårt land. Kirken er dessuten i god forfatning, foruten å være raffinert og av stor sjeldenhet. Et fortreffelig interiør.
Kilde: "Songdalen kommer" - Magasin om Songdalen, utgitt av kulturutvalget i samarbeid med næringslivet.

Finsland kyrkjeAltertavle Finsland kyrkjeInteriør fra Finsland kyrkje

Greipstad kirke ligger i krysset ved Tronstadvegen og Birkenesvegen, på motsatt side av elven fra Nodeland sentrum. Ingen vet sikkert hvor lenge det har vært kirke i Greipstad, men på den minste av kirkeklokkene står årstallet 1617, så en antar det har vært kirkebygg her siden den gang.

Langkirke i empirestil

Kirka er tegnet i 1826 av ingeniøroffiser Arild Sibbern og er bygget som langkirke av laftet tømmer i empirestil.

Den er kledd med stående panel og har et kraftig tårn som avsluttes med et stort trekors, hvor spiret til den gamle kirka er festet. På toppen av kirkespiret står årstallet 1738 og det er en av de få tingene som er igjen fra den gamle kirka.

Greipstad kirke er en av de best bevarte kirkene som er bygget i denne stilen.

Kirka ble bygd ferdig i 1828 og dette årstallet står oppe under taket når du kommer inn. Den ble innviet 8. februar 1829 av prost Fabritius.

En del av de historiske data om nåværende kirke kommer fra opptegnelser funnet på en farm i Minnesota i USA. Det var emigranter fra Magnusdalen på Nodelandsheia som hadde disse med seg.

Alteret er utført etter de vanlige barokke motiver, meniske empiredetaljer. Av utsmykking som har kommet til i de senere år, nevnes antependiet som dekker forsiden av alteret, med motiv fra nattverden. Dette er laget av kunstneren Else Marie Jakobsen. Hun har også laget motiver i billedvev i selve altertavlen. Motivene er fra korsfestelsen og oppstandelsen. Og i sidefeltene er det satt inn to engler.

I 1914 fikk kirka et orgel som ble plassert til venstre for alteret. I 1954 ble det kjøpt inn et nytt orgel som ble plassert oppe på galleriet.

Kirka har omlag 300 sitteplasser. Tidligere var det lukkede nummererte benkerader, men disse er nå byttet ut med åpne benker. Prekestolen som er sylindrisk, står på sydveggen. Kirken er innvendig malt i duse farger - alt er med til å skape et lunt interiør.

Greipstad kirke

Kulturbygg

Porsmyr er Songdalens bygdetun og museum. Gården ligger i Birkenesvegen 4, cirka 200 meter sør for Greipstad kirke.

Hver tirsdag fra klokka 09.00 gjennom hele året er det dugnad i regi av Porsmyrs venner, som ønsker alle velkommen til å ta en tur innom for å se på gården eller ta i et tak med dugnadsarbeidet.

Om sommeren er det også åpent søndager med servering av kaffe og vafler.

Se også bygdetunets hjemmeside

Gården er restaurert ved hjelp av en unik dugnadsånd fra foreningen Porsmyrs venner. Etter over 10 år med restaurering har foreningens medlemmer lagt ned over 30.000 dugnadstimer og er kommet langt i restaureringen av bygdetunet. Midler til arbeidet kommer fra lotteri, gaver, medlemskontingent og kulturmidler fra kommunen.

Del av eiendommen Porsmyr gård – gnr 78, bnr 15,  ble kjøpt av Songdalen kommune høsten 1997 som et fremtidig bygdetun og museum. Betingelsen var at en stiftelse skulle drifte, vedlikeholde og restauerere eiendommen. Fra samme tidspunkt ble Stiftelsen Porsmyr etablert. Kort tid etter ble foreningen Porsmyrs venner stiftet.

Følgende arbeid er blant det som er utført på dugnad:

Setehus Lagt nytt tak, bygget ny baksteovn, lagt nytt gulv i midtgangen, skiftet en del kledning, nytt moderne kjøkken for dugnadsmat og alle rom er malt og pusset opp. Etter hvert har det også kommet tidsriktige møbler i de fleste rommene. Anlaug Koveland har vevd nye gardiner til alle rom.

Uthus Uthuset som er fra 1914 er ganske stort. Huset hadde en god del råte og var cirka 120 centimeter ute av vinkel. Med hjelp av wirer og taljer ble huset rettet opp. Uthuset har også fått skiftet takstein på en god del av taket.

Gjødselkjelleren Gulvet i gjødselkjelleren har blitt hevet og det er lagt inn varmekabler, støpt nytt gulv og lagt heller over hele gulvet. Den tidligere gjødselkjelleren har blitt svært fin og har også overrislingsanlegg, sentralstøvsuger og høytaleranlegg.

Fjøset Fjøset har fått nye vinduer, nytt kjøkken, to verksteder og hems.

Stabbur Stabburet er en gave fra Torkel Høye. Det ble demontert på Birkelid og kjørt til Porsmyr hvor det er satt opp igjen.

Stavsag En stavsag har også blitt bygget opp. Denne har tidligere stått på gården til Jan Skisland på Stokkeland.

Ting og tang Hittil er det registrert i overkant av 600-700 gjenstander på gården og mange gjenstår.

Skolemuseet på Finsland er en gammel skolestue som blir holdt intakt slik den så ut i bruk for rundt 70 år siden. Skolestua er ikke vanligvis åpen for besøk men er man interessert i å se nærmere på et lite stykke nærmiljøhistorie kan man kontakte Finsland skole for guide.


Publisert: 20.09.2016 20:11
Sist endret: 20.09.2016 21:14