Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturprisen

Kulturprisen

Songdalen kommune har siden 1987 delt ut kulturpris hvert år for særlig fortjenestefull innsats innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep.

Hvordan sende forslag?

Forslag til kandidater kan komme fra organisasjoner og privatpersoner.

Frist for innsending av forslag til kandidater er  1. oktober 2019
Send inn ditt forslag på e-post merket "Kulturpris".
Forslagene sendes til: postmottak@songdalen.kommune.no
Bruker du post er adressen: Songdalen kommune v/kultur,  Postboks 53, 4685 Nodeland.

Prisen tildeles av kultur- og utviklingskomiteen.

Glimt fra tidligere prisutdelinger: Berit Hagen (foto til venstre), Gunleiv Djupesland (i midtne) og Gunnar Skaar på foto til høyre. Vi ser også ordfører Johnny Greibesland på bildene.Klikk på bildene for større versjon.

.Greipstad Idrettslag mottar kulturprisen 2016Utdeling kulturpris 2017: Ole Kurt Ugland

Retningslinjer for Songdalen kommunes kulturpris:

Revidert i kultur- og utviklingskomiteen 11.10.12

1. Songdalen kommunes kulturpris kan deles ut hvert år i den grad kultur- og utviklingskomiteen finner frem til kandidater.

2. Kulturprisen skal være en stimulans for kulturlivet i kommunen og tildeles særlig fortjenstfull innsats.

3. Tildeling av prisen skjer etter forslag fra organisasjoner, institusjoner og privatpersoner. Kultur- og utviklingskomiteen kan også selv finne frem til kandidater.

4. Kultur- og utviklingskomiteen avgjør hvem som skal få prisen. Kulturprisen deles ut til enkeltpersoner, en gruppe personer, institusjoner eller lag/foreninger. For å få kulturprisen må mottaker være bosatt i kommunen eller ha særlig tilknytning til kommunen.

5. Utlysning av kulturprisen skjer hvert år i alle relevante medier, med frist i høstsemestret.

Tidligere kulturprisvinnere

2018: IL Framsteg -  Laget markerte 100 års jubileum i 2018 og har vært en markert kulturbygger gjennom mange tiår.

2017: Ole Kurt Ugland - betydelig innsats i å samle bygdas foreningsliv og historie for øvrig

2016: Greipstad Idrettslag - Inkludering av mange, flere ulike muligheter i lokalsamfunnet, idrettsglede og idrettsstjerner. 100 år og mange generasjoner som har vært med.

2015: Gunnar Skaar - Stort engasjement og innsats for medmennesker og arrangementer.

2014: Berit Hagen - Stor frivillig innsats for håndballen

2013: Gunleiv Djupesland - Allsidig frivillig arbeid for idretten

2012: Otto W. Eriksen - Opprustning av Haugenparken o.a.

2011: Carla og Olav Arvid Rivenes - Holder songdøler i form

2010: Steinar Ege - For eksepsjonelt håndballtalent

2009: Gaute Heivoll - Internasjonalt anerkjent forfatterskap

2008: Greipstad skytterlag - Sterkt engasjement i lokalmiljøet

2007: Kåre Horrisland - Stor dugnadsinnsats for pensjonister

2006: Helge Stapnes - Stor innsats i Skolekorpset

2005: Porsmyrs Venner - Restaurering av bygdetunet Porsmyr

2004: Sven Arild Mortensen - Allsidig frivillig arbeid i Con Amore

2003: Bjarne Sløgedal - Kjent organist, dirigent og komponist

2002: Knut Mygland - Arbeid med Naturboka

2001: Halvdan Furholt - Kjent felespiller

2000: ”Orgelbyggerne” - Nytt orgel i Greipstad kirke og Frikirka

1999: Gunnar Vegusdal - Stor frivillig innsats i Greipstad Idrettslag

1998: Con Amore v/Gunn Grødem - Godt ungdomstiltak

1997: Kjell M. Andersen - Stor frivillig innsats i Trial-klubben

1996: Greipstad Bondekvinnelag - Stor frivillig innsats i mange år

1995: Astrid/Mads Gedde Myrre - Frivillig arbeid på tvers av lag

1994: Kåre G. Gjervoldstad - Allsidig arbeid i ulike organisasjoner

1993: ”Hobbygruppa” på Kvileheimen - Frivillig innsats i mange år

1992: Paal-Helge Haugen - Internasjonalt anerkjent forfatterskap

1991: Kjell Sveinall/Anders Breland - Arbeid for barn/ treskjæring

1990: Greipstad Helselag - Mangfoldig virksomhet i 70 år

1989: Kai Erland - Bygdeutstillinga og bred virksomhet

1988: Gunnar S. Follerås/Anders Dybing - Stedsnavnninnsamling

1987: Marit Ljøstad Mørck - redaktør av ”Songdølen”


Publisert: 01.07.2016 11:03
Sist endret: 01.07.2016 11:28