Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturskolen

Om kulturskolen

Skolen gir opplæring til barn og unge i piano, akustisk gitar, sang, bandinstrument, visuell kunst, dans, breaking og hiphop. I tillegg er dirigenten for Songdalen skolekorps lønnet gjennom kulturskolen

All undervisning foregår i kulturskolens lokaler på "Noden" i Nodeland sentrum og på Finsland skole.

Administrasjon og lærere

Mark CandasamyRektor: Mark Candasamy

tlf. 916 31 298

Adresse:
Noden,
Songdalsvegen 48, 4645 Nodeland.

Lærere 2018/2019

Tilbud

Navn

Piano:   

Marianne Grødum

Akustisk gitar: 

Sindre Bildøen Haugen

Bandinstrument:

Tor Einar Jacobsen

Sang:

Oda Mathea Ulvøy Westli

Visuell kunst:  

Gro Suvatne

Dans: 

Irene Ingebretsen

Breakdance:

Theun Kao

Hiphop/Streetdance:

Irene Ingebretsen

Dirigent for skolekorpset: 

Tanya Birkeland

Våre tilbud

Nye tilbud høsten 2018:

  • Karusell (gratistilbud som passer for elever fra 2. til 5. klasse)
  • Film & Foto (passer for elever fra 7. klasse og oppover.
Film & Foto

Om tilbudet

Her vil elevene lære grunnleggende filmteknikk, og få mulighet til å opparbeide god innsikt i hvordan film lages. Elevene vil få jobbe med et bredt spekter av ferdigheter, blant annet: scenografi, fotografi, lysteknikk, lydteknikk, bilde- og videoredigering.

Alder

Passer fra alderen 12 og oppover. Yngre elever kan også søke om særskilt opptak.

Timeplan

Undervisning foregår gruppevis på Noden sentralt på Nodeland. Mer info kommer senere.

Karusell

Om tilbudet

Karusell er et spenstig gratistilbud som vil gi en bred og innholdsrik innføring i nesten alle kulturskolens aktiviteter! Semesteret deles opp i kortere kursperioder der elevene er innom flere lærere og lærer å spille på flere instrumenter i tillegg til bevegelseskunst, tegning, og skrivekunst. Karusell blir innført som et gratis tilbud, og foregår over ett skoleår før ev. overgang til en fast aktivitet.

Alder

Tilbudets primære målgruppe er barn fra 2.-5. klasse. Andre elever kan også søke om særskilt opptak, og oppstart av egne grupper for voksne eller eldre ungdommer vurderes dersom søkergrunnlaget er tilstrekkelig. Vi oppfordrer særlig søkere fra Finsland og Birkelid opplæringssenter om å søke.

Timeplan
Undervisningen foregår gruppevis på Noden, sentralt på Nodeland, og semesteret avsluttes med en felles forestilling.

Musikk

Det undervises i piano, gitar, sang og bandundervisning med individuell undervisning på bandinstrumentene.

Piano: Fra 2. klasse til voksen. Individuell undervisning. Minst 20 minutter per undervisningstime. Det undervises i spilling etter noter, besifring og gehør, alt etter elevens interesser og forutsetninger.

Repertoaret bestemmes ut fra det som anses å være tjenlig for elevens læring, men også med vekt på stoff eleven interesserer seg for. 

Eleven må disponere et rimelig bra stemt akustisk piano eller digitalt piano for øving mellom leksjonene. Akustisk piano anbefales.

Foreldre er velkommen til å være med på timene hvis dette er et ønske fra eleven.

Gitar:

Fra 2. klasse til voksen. Individuell undervisning. Minst 20 minutter per undervisningstime.

Det undervises i spilling etter noter, besifring og gehør. Repertoaret er alt fra barnesanger, klassisk gitar til blues, jazz, osv. alt etter elevens interesser og forutsetninger.

Utgangspunktet er "klassisk gitarteknikk". Det legges stor vekt på samspill i undervisningen.

Foreldre er velkommen til å være med på timene hvis dette er et ønske fra eleven.

Bandinstrument:

Fra 5. klasse til voksen. I utgangspunktet individuell undervisning med minst 20 minutter pr. undervisningstime. I den grad det ligger til rette for det blir elevene satt sammen i band og får gruppeundervisning.

Sang:

Fra 5. klasse til voksen.

Visuell kunst

Kulturskolen har tilbud for alle fra 2. klasse og oppover, og passer for alle som trives med å skape. Vi har flere grupper som består av opp til ti elever, avhengig av søkningen og delt inn etter alder og nivå.

I kulturskolens nye lokaler er det eget rom for visuell kunst med bl.a. keramikkovn og dreieskiver.

Dans

Moderne dans

Danseundervisningen passer for alle fra 1. klasse til og med videregående skole. Undervisningstid for dansegruppene er 45-75 minutt per uke. Det undervises på alle nivå, og ingen spesielle forkunnskaper er nødvendige.

Gruppe 1: 1. - 2. klasse -  Barnedans

Gruppe 2: 3. - 6. klasse

Gruppe 3: 6. - 8. klasse

Undervisning i grunnleggende jazzdans. Her legges grunnsteinen innen all danseteknikk og styrke, som også benyttes i jazz og moderne dans.

Gruppe 4: fra 8. klasse -  Jazzdans og moderne dans

Her er det mye fokus på rytme og danseutfoldelse, men også teknikk og styrke. En stor del av musikken finner en igjen i dagens popmusikk. Det vil bli arbeidet med koreografi og forestilling.

Hiphop/streetdance: Fra 5. klasse.

Breakdance: Fra 5. klasse. 

Felles for alle gruppene: Trivsel og danseglede i sentrum. Dessuten utvikling av rytme, styrke, koordinasjon, bevegelighet, teknikk, kreativitet, disiplin og danseuttrykk.

I kulturskolens lokaler er det eget rom for dans med spesialgulv, barrer og speilvegg. Breakdance undervisningen foregår i gymsal ved Fagermoen torg, bak Rådhuset.

Søknad og betingelser

Søknadsfristen til Songdalen kulturskole for skoleåret 2018/2019 er 1. mai. 
Etter søknadsfristen kan søknader sendes fortløpende.

SØK KULTURSKOLEN

Aktive elever og elever på venteliste må også registrere seg på nytt. Dette gjøres ved å logge på speedadmin.dk med brukernavn og kodeord. Dette ble oppgitt i e-posten som ble sendt ut da søkeren fikk innvilget plass eller fikk beskjed om plass på venteliste inneværende skoleår. Ta kontakt med rektor hvis du har spørsmål om dette.

Elever som ønsker å melde seg ut gjør dette fra sin profil i speedadmin eller via e-post til rektor.

Betingelser ved påmelding til Songdalen kulturskole

Betingelser for nedlasting/utskrift.

OPPTAK

Alle tilbud blir gitt med forbehold om at det er et tilstrekkelig elevgrunnlag til å starte opp nevnte tilbud. En elev som har fått plass i kulturskolen er garantert undervisning hele skoleåret dersom ikke annet er nevnt, men må re-registrere seg elektronisk på nosongdalen.speedadmin.dk foran hvert skoleår innen opplyste frist.

Kulturskolen oppfordrer gjerne interesserte elever til å søke mer enn ett tilbud, med forbehold om at det er elever uten eksisterende tilbud som prioriteres på ventelistene.

UNDERVISNINGSTIMENE OG SKOLERUTE

Undervisning gis individuelt eller i grupper. Undervisningstimene for instrumentalelever varer normalt 20 minutt. Undervisningstimene i andre disipliner varer normalt 50-90 minutt. Undervisningsåret er på 35 uker og følger stort sett grunnskolens skolerute.

ELEVENS FRAMMØTE

Eleven plikter å komme presis til undervisningstimene. Dersom eleven er syk eller uteblir av andre grunner, erstatter ikke skolen disse timene. Eleven bør så godt det lar seg gjøre gi beskjed til læreren dersom han/hun ikke kan møte til en time. Elever som uteblir fra undervisning uten god grunn flere ganger kan miste retten til skoleplass.

LÆRERENS FRAMMØTE

Dersom læreren ikke kan møte til en undervisningstime blir det forsøkt å skaffe vikar. Dersom dette ikke er mulig og undervisningstimen må avlyses, blir foreldrene til de berørte elevene varslet om dette så raskt som mulig ved SMS eller telefon.
Skolepengene blir redusert dersom det totale antallet avlyste timer overstiger fire i løpet av skoleåret.

UTMELDING

Ønsker eleven å melde seg ut av kulturskolen, foregår dette på  nosongdalen.speedadmin.dk.
Bruk knappen "utmelding" i toppmenyen. Du kan også sende e-post til rektor mark.candasamy@songdalen.kommune.no.

SKOLEPENGER 

Skolepengesatsen blir justert hvert kalenderår. En elev som har fått plass i kulturskolen binder seg til å betale for hele semesteret etter tre uforpliktende prøvetimer. Regning for høstsemester blir sendt ut i slutten av september og justert regning for vårsemesteret i begynnelsen av februar.
Gjeldende satser finner du her.

SØSKENMODERASJON

Det gis søskenmoderasjon etter følgende modell: Én elev betaler 100 %, to elever 150 %, tre elever 175 %, fire elever eller flere 200 %. Det gis ikke søskenmoderasjon for flere enn ett tilbud.

FLERFAGSMODERASJON

Elever som deltar på flere enn ett tilbud får 50 % moderasjon for tilbud nr 2.

 

Songdalen skolekorps

Følg med Songdalen skolekorps på deres Facebookside eller ta kontakt med Tanya Birkeland, tlf. 902 77 185.

Lørdagsskolene i Agder

Kilden lørdagsskole og Lørdagsskolen i Aust-Agder

Delta i et spennende og utviklende musikkmiljø sammen med andre talentfulle unge musikkelever fra Sørlandet.

Lørdagsskolene gir talentfulle barn og unge et tillegg til undervisningen de mottar på sin lokale kulturskole. Skolen skal gi elevene ekstra utfordringer og muligheter i et profesjonelt kunst- og kulturmiljø, samt gi dem muligheten til å bli kjent med andre ungdommer med samme interesse.

Les mer om lørdagsskolene på Kristiansand kommunes hjemmeside.


Publisert: 29.05.2016 22:33
Sist endret: 02.01.2019 11:30
Kulturskolen

Besøksadresse:

Songdalsvegen 48
4645 Nodeland

Telefon: 916 31 298

Kontaktperson: Mark Candasamy

Tittel: Rektor

Telefon: 916 31 298