Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturskolen

All undervisning foregår i kulturskolens lokaler på "Noden" i Nodeland sentrum.

Tilbud

Nye aktiviteter skoleåret 2017/2018 kan bli:

  • foto/video
  • musikkteknologi
  • skapende skriving
  • kor

Det undervises i piano, gitar, sang og bandundervisning med individuell undervisning på bandinstrumentene.

Piano: Fra 2. klasse til voksen. Individuell undervisning. Minst 20 minutter per undervisningstime. Det undervises i spilling etter noter, besifring og gehør, alt etter elevens interesser og forutsetninger.

Repertoaret bestemmes ut fra det som anses å være tjenlig for elevens læring, men også med vekt på stoff eleven interesserer seg for. 

Eleven må disponere et rimelig bra stemt akustisk piano eller digitalt piano for øving mellom leksjonene. Akustisk piano anbefales.

Foreldre er velkommen til å være med på timene hvis dette er et ønske fra eleven.

Gitar:

Fra 2. klasse til voksen. Individuell undervisning. Minst 20 minutter per undervisningstime.

Det undervises i spilling etter noter, besifring og gehør. Repertoaret er alt fra barnesanger, klassisk gitar til blues, jazz, osv. alt etter elevens interesser og forutsetninger.

Utgangspunktet er "klassisk gitarteknikk". Det legges stor vekt på samspill i undervisningen.

Foreldre er velkommen til å være med på timene hvis dette er et ønske fra eleven.

Bandinstrument:

Fra 5. klasse til voksen. I utgangspunktet individuell undervisning med minst 20 minutter pr. undervisningstime. I den grad det ligger til rette for det blir elevene satt sammen i band og får gruppeundervisning.

Sang:

Fra 5. klasse til voksen.

Kulturskolen har tilbud for alle fra 2. klasse og oppover, og passer for alle som trives med å skape. Vi har flere grupper som består av opp til ti elever, avhengig av søkningen og delt inn etter alder og nivå.

I kulturskolens nye lokaler er det eget rom for visuell kunst med bl.a. keramikkovn og dreieskiver.

Moderne dans

Danseundervisningen passer for alle fra 1. klasse til og med videregående skole. Undervisningstid for dansegruppene er 45-75 minutt per uke. Det undervises på alle nivå, og ingen spesielle forkunnskaper er nødvendige.

Gruppe 1: 1. - 2. klasse -  Barnedans

Gruppe 2: 3. - 6. klasse

Gruppe 3: 6. - 8. klasse

Undervisning i grunnleggende jazzdans. Her legges grunnsteinen innen all danseteknikk og styrke, som også benyttes i jazz og moderne dans.

Gruppe 4: fra 8. klasse -  Jazzdans og moderne dans

Her er det mye fokus på rytme og danseutfoldelse, men også teknikk og styrke. En stor del av musikken finner en igjen i dagens popmusikk. Det vil bli arbeidet med koreografi og forestilling.

Hiphop/streetdance: Fra 5. klasse.

Breakdance: Fra 5. klasse. 

Felles for alle gruppene: Trivsel og danseglede i sentrum. Dessuten utvikling av rytme, styrke, koordinasjon, bevegelighet, teknikk, kreativitet, disiplin og danseuttrykk.

I kulturskolens lokaler er det eget rom for dans med spesialgulv, barrer og speilvegg. Breakdance undervisningen foregår i gymsal ved Fagermoen torg, bak Rådhuset.

Søknad

Søknadsfristen til Songdalen kulturskole for skoleåret 2017/2018 er 15. mai. 
Etter søknadsfristen kan søknader sendes fortløpende.

SØK KULTURSKOLEN

Aktive elever og elever på venteliste må også registrere seg på nytt. Dette gjøres ved å logge på speedadmin.dk med brukernavn og kodeord. Dette ble oppgitt i e-posten som ble sendt ut da søkeren fikk innvilget plass eller fikk beskjed om plass på venteliste inneværende skoleår. Ta kontakt med rektor hvis du har spørsmål om dette.

Elever som ønsker å melde seg ut gjør dette fra sin profin i speedadmin eller via epost til rektor.

Kulturskolen - priser 2018

Prisen justeres hvert kalenderår. Elevene binder seg til å betale for hele skoleåret.

Regning for høstsemester blir sendt ut i september/oktober og justert regning for vårsemesteret i begynnelsen av februar/mars.

Elevkontingent per halvår: kr 1 235

Instrumentleie per halvår: kr 441

Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon gis etter følgende modell:
Antall søskenProsentPris i kroner
Første søsken 100 % 1 235
Andre søsken 50 %   618
Tredje eller flere søsken 75 %   309

Det gis kun søskenmoderasjon for første fag.

Om kulturskolen

Songdalen kulturskole startet opp i august 1997 under navnet ”Songdalen kommunale musikk- og kulturskole”. 

Skolen har skoleåret 2016/2017 seks fast tilsatte timelærere og ca. 130 elever. Skolen gir opplæring til barn og ungdom i piano, akustisk gitar, sang, bandinstrument, visuell kunst, dans, breaking og hiphop. I tillegg er dirigenten for Songdalen Skolekorps lønnet gjennom kulturskolen.

Ansatte

Rektor: Mark Candasamy

tlf. 916 31 298

Lærere 2017/2018

Tilbud

Navn

Piano:   

Marianne Grødum

Akustisk gitar: 

Sindre Bildøen Haugen

Bandinstrument:

Tor Einar Jacobsen

Sang:

Line Jørgensen

Visuell kunst:  

Gro Suvatne

Dans: 

Tine Therese Gabrielsen Lerøy

Breakdance:

Yngvar Halvorsen

Hiphop/Streetdance:

Ruth Valle Halvorsen

Dirigent for skolekorpset: 

Tanya Birkeland

Songdalen skolekorps

Følg med Songdalen skolekorps på deres Facebookside eller ta kontakt med Tanya Birkeland, tlf. 902 77 185.

Lørdagsskolene i Agder

Kilden lørdagsskole og Lørdagsskolen i Aust-Agder

Delta i et spennende og utviklende musikkmiljø sammen med andre talentfulle unge musikkelever fra Sørlandet.

Lørdagsskolene gir talentfulle barn og unge et tillegg til undervisningen de mottar på sin lokale kulturskole. Skolen skal gi elevene ekstra utfordringer og muligheter i et profesjonelt kunst- og kulturmiljø, samt gi dem muligheten til å bli kjent med andre ungdommer med samme interesse.

Les mer om lørdagsskolene på Kristiansand kommunes hjemmeside.


Publisert: 29.05.2016 22:33
Sist endret: 29.05.2016 22:34
Kulturskolen

Besøksadresse:

Songdalsvegen 48
4645 Nodeland

Telefon: 916 31 298

Kontaktperson: Mark Candasamy

Tittel: Rektor

Telefon: 916 31 298