Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Livsmestring

Livsmestring Songdalen er kommunens helsettilbud for barn, unge og familie, samt psykisk helse og rusproblematikk hos voksne.

Som enhetens navn indikerer ønsker vi å rette fokus mot menneskers mestring og muligheter. Enheten ønsker å forplikte seg til å levere tjenester med fokus på Inkludering – Integrering – Ansvar.

Vi møter mennesker i alle aldersgrupper og alle livsfaser. Enkelte kan ha et begrenset og kortvarig behov for hjelp, andre har behov for langvarig og kanskje også livslang oppfølging.

Tilbudene spenner fra lovpålagte tjenester gitt etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, samt en rekke lavterskeltilbud. For å imøtekomme de ulike behovene er enheten organisert i fire ulike team.

Våre tjenester

BOTEAMET -  Vårt tilbud til innbyggere med alvorlig problematikk knyttet til rus eller psykisk helse. 

FAMILIENS HUS - vårt tilbud til gravide, barn, unge og familier.

OPPFØLGINGSTEAMET -  vårt tilbud til voksne med utfordringer knyttet til psykisk helse eller rus.

RASK PSYKISK HELSEHJELP - vårt tilbud til voksne og unge over 16 år med depresjon og angstlidelser i lett til moderat grad.

VEKSTHUSET - vårt tilbud til innbyggere med behov for aktivitet og et sosialt møtested på dagtid.

Ledelse og administrasjon

Merethe Moy Ingrid Nyquist
Enhetsleder  Konsulent
Tlf. 412 09 350 Tlf. 971 29 877

Last ned organisasjonskart her.

Enheten har eget brukerutvalg, bestående av representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjonene. Brukerutvalg for Livsmestring ble opprettet i mai 2014, med representanter fra brukerorganisasjonene: Mental Helse, A-larm, LPP, samt en uavhengig representant. 

Ombudsfunksjon

Brukerutvalget kan på eget initiativ eller på vegne av brukere og pårørende, drøfte med enheten saker som angår brukerne. Brukerutvalget skal således bidra til at personer som mottar tjenester fra enhet for livsmestring blir hørt i saker som angår den tjenesten de mottar, eller der tjenester ikke gis, men etterspørres.

Rådgivende organ

Brukerutvalget skal tas med i et samarbeid om utvikling og organisering av tjenesten.

Brukerutvalget som helhet, eller enkeltrepresentanter utvalget selv utpeker, skal inviteres med i vesentlige prosjektarbeider eller større endringer av tjenestetilbudet som kan ha konsekvens for brukerne.

Mandat godkjent i brukerutvalgsmøte per 11.12.2014.

Kontaktpersoner for organisasjonene A-larm: 
Jan Ivar Ekberg tlf 474 83 579   e-post: janivar@a-larm.no

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP): 
Borghild S. Mathisen tlf 419 35 706  e-post: borghild58@hotmail.com

Mental helse:  
Ny kontaktperson kommer


Publisert: 02.06.2016 12:15
Sist endret: 02.06.2016 12:50