Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Familiens hus

Familiens husFamiliens hus logo

Familiens hus i Songdalen er et flerfaglig kommunalt tilbud som skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn, ungdom og foreldre.

Vi er et lavterskeltilbud, noe som betyr at du ikke trenger henvisning fra lege for at vi skal kunne hjelpe deg, og at vi ønsker å ha kort ventetid. I perioder med stor pågang kan det allikevel ta inntil tre uker før du får time, men vi gir svar innen en uke.

Familiens hus er ikke en akutt-instans. Ved alvorlige bekymringer knyttet til barn eller familie som trenger rask oppfølging, kan du kontakte følgende instanser:

ABUP Akutt enhet (krever henvisning fra fastlege/legevakt): Tlf. 38 03 86 40

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Eksempler på alvorlige bekymringer:
 • Mistanke om vold eller seksuelle overgrep (Alarmtelefonen)
 • Mistanke om psykose eller alvorlig psykisk lidelse (ABUP)
 • Mistanke om selvmordsforsøk/selvmordsplaner (ABUP/Alarmtelefonen)
 • Mistanke om rusmisbruk (Alarmtelefonen)
 • Mistanke om kriminalitet (Alarmtelefonen/politiet)

Om våre tjenester

Vi er opptatt av forebygging og å komme tidlig inn med hjelp til de som trenger det. Vårt mål er å bidra til at barn og unge har en best mulig oppvekst i Songdalen. 

 • Alle våre tjenester er frivillige tilbud til kommunens innbyggere
 • Alle våre tjenester er gratis
 • Alle som jobber i Familiens hus har taushetsplikt
 • Familiens hus er en del av Enhet for livsmestring

 Sjekk vår Facebookside for nyheter fra Familiens hus og vårt fagområde:

www.facebook.com/familienshus

Hvem jobber i Familiens hus?

I Familiens hus samarbeider helsesykepleiere, familieterapeuter, jordmor, psykologer og andre faggrupper for å gi et best mulig tilbud til barn, unge og familier som trenger råd og veiledning med små og store utfordringer.

Vi samarbeider tett med skoler og barnehager, ABUP, barneverntjenesten, SLT-koordinator og kommunens øvrige tilbud rettet mot barn og unge.

Teamleder i Familiens hus er: Helene Magnussen Wathne tlf. 481 88 926

Øvrige medarbeidere

Ikke send personsensitive opplysninger på e-post.

Våre ansatte
StillingNavnTelefonArbeidssted
Teamleder og psykolog Helene Magnussen Wathne 481 88 926 Familiens hus
Ledende helsesykepleier Magnhild Leire 38 18 33 06 / 902 80 664  Rosseland og Oasen skole
Helsesykepleier Siri Hagen Bakke  958 09 702 Songdalen ungdomsskole
Helsesykepleier Janfrid Bråthen  902 25 827 Tunballen skole
Spesialsykepleier og helsesykepleier Tone Langeland  900 28 176 Finsland skole og flyktninghelse
Helsesykepleier Hege Usterud Myrvold  477 02 005  Helsestasjonen
Helsesykepleier Målfrid Ege  38 18 33 61 /
950 31 893 
Helsetasjonen 
Familieterapeut og COS-terapeut Gunn Kjellevold  38 18 33  36 / 900 44 341   Familiens hus
Familieveileder og COS-terapeut Ruth Lian

905 07 853

Familiens hus
Familieterapeut Øystein Minde

982 32 219

Familiens hus
Familieterapeut og
pedagog
Synnøve Lunde Frøysaa

948 58 807

Familiens hus
Jordmor   Anne Moseid  38 18 37 20 / 948 40 496 Familiens hus
Helsesekretær   Kristin Knutsen 906 01 345 Familiens hus
Kommunepsykolog Hilde Dahlum 476 21 832 Familiens hus

Våre tjenester

Jordmor

Kommunen tilbyr alle gravide gratis svangerskapskontroll og oppfølging under graviditeten. For å sikre mor, barn og familie de beste forutsetninger for et sunt svangerskap og en god barseltid kan vi bidra med råd og veiledning. Vi vet at den første tiden i og utenfor mors mage er svært viktig for barnets fremtidige utvikling.

Trygg gjennom svangerskapet

Jordmor ønsker at du får en trygg og god opplevelse av å være gravid. Jordmor kan gi råd slik at dere som foreldre kan ta de beste valgene for mor og det ufødte/nyfødte barnet.

Jordmor kan identifisere risikogravide og hun har et godt samarbeid med lege og henvisning inn til sykehuset. Vi anbefaler deg å ta kontakt med jordmor tidlig svangerskapet for å få god oppfølging og kontroll. 

Foreldre- og fødselsforberedende kurs

Alle førstegangsfødende foreldre får tilbud om kurs som vi har sammen med Søgne kommune. 

Hva kan vi hjelpe deg med?
  • Helsekontroller for gravide
  • Samtale om psykisk helse og din livssituasjon
  • Livsstil og levevaner
  • Fødselsforberedelse
  • - Samtaler rundt fødselsangst - Ammeveiledning - Mors/foreldrerollen - Gravid og arbeidsliv - Rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel
  • Prevensjonsveiledning
  • Tilbud om hjemmebesøk etter fødsel
  • Eventuelt samtale etter fødsel
Kontakt oss

Du kan kontakte jordmor ved å ringe til helsestasjonen på tlf. 38 18 33 65.

Sjekk også ut våre Facebook-sider for nyheter fra Familiens hus og vårt fagområde.

Anbefalte lenker og nettsider

Graviditet, fødsel og barsel

Informasjon om fosterdiagnostikk (info fra helsenorge.no)

Informasjon om rutineultralyd av gravide  (info fra helsenorge.no)

Svangerskapskontroller

Pregnancy and maternity care in Norway  Engelsk flagg

A healthy lifetyle befora and during pregnancy

Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway

Gode levevaner før og i svangerskapet 

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge (ulike språk)

Alkoholfritt svangerskap (ulike språk)

Snus og røyk i svangerskapet

Bekkenleddsmerter

Folattilskudd til gravide

Amathea:  Vegledningstjeneste for ikke planlagt graviditet.

Sørlandet sykehus – føde- og barselavdelingen

Sørlandets sykehus- behandlingsprogram føde og barsel med filmer

Helsestasjon

Helsestasjon er et frivillig tilbud til barn 0-5 år og deres foreldre. Helsestasjonen er en del av Familiens hus.

Vårt mål er å:

 • Fremme psykisk og fysisk helse hos barnet
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdommer og skader

Hvem er vi?

På helsestasjonen samarbeider helsesykepleiere, lege, jordmor, fysioterapeut og de øvrige tilbudene i kommunen, om å gi et best mulig tilbud til foreldre og barn i alderen 0-5 år. 

Hva kan vi hjelpe med?

Vi jobber forebyggende og er opptatt av å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi kan også henvise barn til spesialisthelsetjeneten for nærmere undersøkelse og behandling. Det føres journal (helsekort) om barnets vekst og utvikling.

På helsestasjonen kan du få regelmessige kontroller, vaksinasjoner, samt råd og veiledning om foreldrerollen og barnets utvikling. Vi tilbyr også barselgrupper hvor foreldre møtes jevnlig med samtaler og veiledning på ulike temaer knyttet til barn og familie. Mange velger å fortsette barselgruppene i privat regi.

Barnet innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men du kan også selv ta kontakt ved behov utover det.

Barns rett til helsekontroll

Barns rett til helsekontroll er presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1 som fastsetter at «barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.» 

Vårt tilbud
 • Svangerskapskontroll hos jordmor
 • Fødsels- og foreldreforberedende kurs
 • Hjemmebesøk til familier med nyfødte barn, eller etter avtale/ved behov
 • Regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen
 • Samarbeid med andre deler av helsevesenet, for best mulig hjelp til ditt barn

Få råd og veiledning når det gjelder

 • amming, morsmelkerstatning og annen mat og ernæring
 • brystspreng
 • barnets utvikling (motorisk utvikling, kognitiv utvikling, språk)
 • tannhelse
 • søvnbehov og gode søvnvaner
 • vaksinering, se barnevaksinasjonsprogrammet
 • foreldre-barn samspill
 • prevensjon etter graviditet

Vi undersøker også hvordan det står til med mor, og kan snakke om temaer som foreldrene ønsker å ta opp.

Vårt program

Se detaljert veiledende program fra Norsk Helseinformatikk.

0-2 uker                               Hjemmebesøk 
2-4 uker Etablere barselgruppe
6 uker Generell helsesjekk og veiledning, samt måling av vekt og lengde
3 måneder Barselgruppe, generell helsesjekk og veiledning, måling av vekt, lengde og hodeomkrets, samt vaksine DTP, Hib og Polio
4 måneder Barselgruppe
5 måneder Gruppe -/individuell konsultasjon. Kontroll av utvikling med veiledning, måling av vekt og lengde, samt vaksine DTP, Hib og Polio
6 måneder Gruppe -/individuell konsultasjon. Kontroll av utvikling med veiledning, måling av vekt, lengde og hodeomkrets.
7-8 måneder Gruppe -/individuell konsultasjon. Kontroll av utvikling med veiledning, måling av hodeomkrets.
10 måneder Barselgruppe og måling av hodeomkrets.
11-12 måneder Gruppe -/individuell konsultasjon. Kontroll av utvikling med veiledning, måling av hodeomkrets, samt vaksine DTP, Hib og Polio
15 måneder Gruppe -/individuell konsultasjon. Kontroll av utvikling med veiledning, samt vaksine MMR
17-18 måneder Gruppe -/individuell konsultasjon. Kontroll av utvikling med veiledning, samt måling av lengde.
2 års undersøkelsen Kontroll av utvikling og veiledning, samt måling av lengde.
4 års undersøkelsen

Gruppe -/individuell konsultasjon. Kontroll av utvikling og veiledning, samt måling av lengde.

HPV-vaksine

Alle kvinner født 1991 og senere har fra høsten 2016 fått tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.
Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder.

HPV-infeksjon

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft.Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

Vaksinasjonsprogram

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Vil du ta vaksinen?

Kontakt helsestasjonen på tlf. 38 18 33 65 eller 906 01 345 for avtale.

Vil du vite mer?

Folkehelseinstituttet

Helsenorge

Kontakt oss

Helsestasjonen har åpent mandag – fredag kl. 08.30 – 15.00.

Du kan kontakte helsestasjonen ved å ringe på tlf. 906 01 345 eller sende sms.

Sjekk også ut våre Facebook-sider for nyheter fra Familiens hus og vårt fagområde: 

Skolehelsetjenesten

​Skolehelsetjenesten er til stede på alle barneskoler og ungdomsskoler i kommunen. Skolehelsetjenesten kan tilby råd og veiledning knyttet til fysisk og psykisk helse, seksualitet, samlivsbrudd hos foreldre, med mer.

Tjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge som går på skole i Songdalen. Elev eller foresatt kan ta direkte kontakt med helsesykepleier på skolen eller gjennom kontaktlærer eller sosiallærer.

Skolehelsetjenesten er også ansvarlig for vaksinasjoner og har regelmessig undervisning i klassene om helserelaterte temaer.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt

Følg oss gjerne på Facebook

Oversikt helsesykepleiere

 

 

Oversikt over helsesykepleiere på skolene i Songdalen

SkoleNavnTelefonDager
Tunballen skole Janfrid Bråthen  902 25 827  Alle dager
Songdalen ungdomsskole              Siri Hagen Bakke 994 62 458 Mandag, torsdag og fredag
Finsland skole   Tone Langeland             900 28 176 Mandag og onsdag
Rosseland skole   Magnhild Leire 902 80 664 Mandag
Oasen skole      Magnhild Leire 902 80 664 Onsdag og fredag
Målet med tjenesten 
 • å fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge
 • å fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • å forebygge sykdom og skade
Det hjelper å snakke om det – aktuelle temaer 

Ofte hjelper det å prate med en voksen, men noen ganger trenger man mer hjelp. Da kan Skolehelsetjenesten sette deg i kontakt med f.eks. fastlege, tannlege, fysioterapeut eller psykolog. 

 • Skolehverdag
 • Læringsvansker
 • Tanker og følelser
 • Forelskelse 
 • Kropp
 • Tristhet
 • Mobbing
 • Vold og overgrep
 • Pubertet
 • Selvskading
 • Problemer hjemme 
 • Trening
 • «Den perfekte kroppen»
 • Røyk, snus og rus
 • Sex og prevensjon
 • Omskjæring
Nyttige nettsider for barn og unge

Morild.org er en nettside for barn og unge som opplever store belastninger i familien. Som pårørende kan du ha bekymringer og spørsmål. Enten det gjelder alvorlig sykdom, rus eller psykisk helse problem. Husk – du er ikke alene!

Helseinformasjonstjenesten Klara Klok har ungdom og unge voksne i aldersgruppen 10 - 25 år som målgruppe. Hensikten med tjenesten er å gi god informasjon og veiledning om temaene kropp og helse, følelser, rus og seksualitet uavhengig av hvem du er og hvor du bor.

ung.no - det offentliges informasjonskanal for ungdom.Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter.

Alarmtelefonen 116 111. Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner.

Familieveiledning

Før eller siden vil de fleste familier oppleve utfordringer knyttet til det å ha barn og skulle leve sammen. Vi vet også at stadig flere barn og unge opplever vanskeligheter knyttet til psykisk helse. Noen utfordringer kan familien fint løse selv, mens av og til kan det være viktig å søke profesjonell hjelp før problemene vokser seg større.

Hvordan kan vi hjelpe deg og din familie?

I Familiens hus tilbyr vi profesjonelle samtaler og veiledning til barn, ungdom, foreldre og familier. Vi kan bidra til å løse små og store hverdagsutfordringer, og kan også sette dere i kontakt med spesialister ved behov. Vi har barnet i fokus og ser det som vår viktigste oppgave å sikre at alle barn og unge i Songdalen har en trygg og god oppvekst.  

Vi samarbeider tett med skoler, barnehager og det øvrige hjelpeapparatet for å skape et godt og helhetlig hjelpetilbud til de som trenger det.

Aktuelle temaer
 •  kommunikasjon og samspill
 •  mestring av foreldrerollen
 •  utfordringer i samlivet
 •  samlivsbrudd
 •  barn med utfordringer
 •  psykisk uhelse hos foreldre

I Familiens hus tilbyr vi familieveiledning basert på ulike metoder og har en stor faglig "verktøykasse". Vi skreddersyr våre tilbud etter deres behov. Våre familieveiledere har ulik bakgrunn og kompetanse, slik at vi er best mulig skodd for å møte ulike problemstillinger.

Kontakt oss

For å avtale time, send en e-post til familienshus@songdalen.kommune.no eller ring helsestasjonen på tlf 38 18 33 65.

Vennligst ikke send sensitiv personinformasjon i e-post.

Vanligvis gir vi tilbud om en time innenfor to uker fra vi har fått din henvendelse.

Sjekk også ut våre Facebook-sider. 

Psykisk helse barn og unge

Vi har alle en psykisk helse. Det er vanlig at livet går opp og ned, men når vanskelighetene blir for store er det lurt å søke profesjonell hjelp.

Familiens hus tilbyr individuelle samtaler og gruppesamtaler til barn og unge som har en vanskelig periode med utfordringer knyttet til psykisk helse. Vi ønsker å bidra til økt livskvalitet og at vi sammen skal arbeide for at du skal få det bedre i ditt liv.

Aktuelle temaer kan være:

 • Depresjon/triste tanker
 • Selvskading
 • Spiseproblematikk
 • Ensomhet
 • Angst
 • Rus
Kontakt oss

For å bestille time kan du sende en e-post til familienshus@songdalen.kommune.no eller ringe sentralbordet på tlf. 38 18 33 33. 

Vennligst ikke send personsensitiv informasjon i e-post.

Du trenger ikke henvisning av lege eller andre for å få hjelp i Familiens hus. Vårt tilbud er gratis og vi gir tilbud om første samtale innen ti dager etter du har henvendt deg til oss. 

Nyttige nettsider for barn og unge

Morild.org er en nettside for barn og unge som opplever store belastninger i familien. Som pårørende kan du ha bekymringer og spørsmål. Enten det gjelder alvorlig sykdom, rus eller psykisk helse problem. Husk – du er ikke alene!

Helseinformasjonstjenesten Klara Klok har ungdom og unge voksne i aldersgruppen 10 - 25 år som målgruppe. Hensikten med tjenesten er å gi god informasjon og veiledning om temaene kropp og helse, følelser, rus og seksualitet uavhengig av hvem du er og hvor du bor.

ung.no - det offentliges informasjonskanal for ungdom.Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter.

Alarmtelefonen 116 111. Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner

Flyktningehelseteamet

Flyktninghelseteamet er et flerfaglig kommunalt helsetilbud til asylsøkere og innvandrere, familiegjenforente og enslige mindreårige med flyktningbakgrunn som kommer til Songdalen. Teamet skal bidra til å tilrettelegge for helsehjelp til flyktninger, håndtere helsefaglige spørsmål rundt flyktningsituasjonen, gi råd i enkeltsaker samt fungere som en kommunikasjonskanal inn til kommunens øvrige helsetjenester.

Flyktningehelseteamet samarbeider tett med de andre tjenestene i Familiens hus.

Vi tilbyr:

 • Tuberkulosekontroll (lovpålagt)
 • Helseundersøkelse (herunder også psykisk helse)
 • Legeundersøkelse (obligatorisk for barn) / behandling
 • Støttesamtaler for enslige, ektepar og familier

Det bestilles profesjonell tolk til alle konsultasjoner der det er behov. Tilbudet er gratis for hver enkelt pasient. Flyktningehelseteamet videreformidler, etter samtykke, alle medisinske opplysninger til fastlege. Alle som arbeider i Flyktningehelseteamet er utdannet helsepersonell og er underlagt taushetsplikt. Vi legger stor vekt på at våre brukere skal føle seg trygg i sitt første møte med norsk helsevesen.

Flyktningehelseteamet er tilstede på Birkelid læringssenter hver torsdag. Resten av uka holder vi til i Familiens hus.

Kontakt oss

Familiens hus holder til på Rådhuset i Songdalen.
Tlf: 38 18 33 65 / 906 01 345(helsestasjonen)
E-post: familienshus@songdalen.kommune.no 
(vennligst ikke send personsensitive opplysninger på e-post)

Sjekk ut våre Facebook-sider for nyheter fra Familiens hus og vårt fagområde:

www.facebook.com/familienshus


Publisert: 02.06.2016 12:21
Sist endret: 26.02.2019 12:09
Familiens hus

Besøksadresse:

Songdalsvegen 53
4645 Nodeland

Telefon: 38 18 33 33