Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Helsestasjon

Helsestasjon

Helsestasjon er et frivillig tilbud til barn 0-5 år og deres foreldre. Helsestasjonen er en del av Familiens hus.

Vårt mål er å:

 • Fremme psykisk og fysisk helse hos barnet
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdommer og skader

Hvem er vi?

På helsestasjonen samarbeider helsesykepleiere, lege, jordmor, fysioterapeut og de øvrige tilbudene i kommunen, om å gi et best mulig tilbud til foreldre og barn i alderen 0-5 år. 

Hva kan vi hjelpe med?

Vi jobber forebyggende og er opptatt av å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi kan også henvise barn til spesialisthelsetjeneten for nærmere undersøkelse og behandling. Det føres journal (helsekort) om barnets vekst og utvikling.

På helsestasjonen kan du få regelmessige kontroller, vaksinasjoner, samt råd og veiledning om foreldrerollen og barnets utvikling. Vi tilbyr også barselgrupper hvor foreldre møtes jevnlig med samtaler og veiledning på ulike temaer knyttet til barn og familie. Mange velger å fortsette barselgruppene i privat regi.

Barnet innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men du kan også selv ta kontakt ved behov utover det.

Barns rett til helsekontroll

Barns rett til helsekontroll er presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1 som fastsetter at «barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.» 

Vårt tilbud
 • Svangerskapskontroll hos jordmor
 • Fødsels- og foreldreforberedende kurs
 • Hjemmebesøk til familier med nyfødte barn, eller etter avtale/ved behov
 • Regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen
 • Samarbeid med andre deler av helsevesenet, for best mulig hjelp til ditt barn

Få råd og veiledning når det gjelder

 • amming, morsmelkerstatning og annen mat og ernæring
 • brystspreng
 • barnets utvikling (motorisk utvikling, kognitiv utvikling, språk)
 • tannhelse
 • søvnbehov og gode søvnvaner
 • vaksinering, se barnevaksinasjonsprogrammet
 • foreldre-barn samspill
 • prevensjon etter graviditet

Vi undersøker også hvordan det står til med mor, og kan snakke om temaer som foreldrene ønsker å ta opp.

Vårt program

Se detaljert veiledende program fra Norsk Helseinformatikk.

0-2 uker                               Hjemmebesøk 
2-4 uker Etablere barselgruppe
6 uker Generell helsesjekk og veiledning, samt måling av vekt og lengde
3 måneder Barselgruppe, generell helsesjekk og veiledning, måling av vekt, lengde og hodeomkrets, samt vaksine DTP, Hib og Polio
4 måneder Barselgruppe
5 måneder Gruppe -/individuell konsultasjon. Kontroll av utvikling med veiledning, måling av vekt og lengde, samt vaksine DTP, Hib og Polio
6 måneder Gruppe -/individuell konsultasjon. Kontroll av utvikling med veiledning, måling av vekt, lengde og hodeomkrets.
7-8 måneder Gruppe -/individuell konsultasjon. Kontroll av utvikling med veiledning, måling av hodeomkrets.
10 måneder Barselgruppe og måling av hodeomkrets.
11-12 måneder Gruppe -/individuell konsultasjon. Kontroll av utvikling med veiledning, måling av hodeomkrets, samt vaksine DTP, Hib og Polio
15 måneder Gruppe -/individuell konsultasjon. Kontroll av utvikling med veiledning, samt vaksine MMR
17-18 måneder Gruppe -/individuell konsultasjon. Kontroll av utvikling med veiledning, samt måling av lengde.
2 års undersøkelsen Kontroll av utvikling og veiledning, samt måling av lengde.
4 års undersøkelsen

Gruppe -/individuell konsultasjon. Kontroll av utvikling og veiledning, samt måling av lengde.

HPV-vaksine

Alle kvinner født 1991 og senere har fra høsten 2016 fått tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.
Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder.

HPV-infeksjon

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft.Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

Vaksinasjonsprogram

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Vil du ta vaksinen?

Kontakt helsestasjonen på tlf. 38 18 33 65 eller 906 01 345 for avtale.

Vil du vite mer?

Folkehelseinstituttet

Helsenorge

Kontakt oss

Helsestasjonen har åpent mandag – fredag kl. 08.30 – 15.00.

Du kan kontakte helsestasjonen ved å ringe på tlf. 906 01 345 eller sende sms.

Sjekk også ut våre Facebook-sider for nyheter fra Familiens hus og vårt fagområde: 


Publisert: 15.10.2016 13:57
Sist endret: 15.10.2016 13:57