Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for voksne og unge over 16 år med depresjon og angstlidelser av lett til moderat grad, eventuelt med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser.

Målet er å gi et tilbud raskt, slik at problemene ikke utvikler seg.

  • For deg som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.
  • For deg som er i utdanning blir et viktig mål å finne motivasjon til å fortsette skolegangen.

Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.

Brosjyre

Hva slags behandling får du?

Vi tilbyr kognitiv terapi, som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Etter henvendelse vil en terapeut ta kontakt med deg så snart som mulig, som regel innen 1-2 uker. Dersom du er i målgruppen vil du få et tilbud om kurs, veiledet selvhjelp, eller samtale. Du deltar selv aktivt i behandlingsprosessen. 

Rask psykisk helsehjelp gir ikke akutt hjelp. 

Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med legevakt på telefon 116 117.
Les mer om selve metoden og rask psykisk helsehjelp på kognitiv.no.

Tverrfaglig team

Helsehjelpen drives av tverrfaglige team hvor de ansatte har minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Det er psykolog tilknyttet teamet, og vi samarbeider tett med Kristiansand kommune.

Teamet samarbeider også med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig, for eksempel fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med bruker.

De ansatte har taushetsplikt som annet helsepersonell.

Kontaktinformasjon

Helsehjelpen har vakttelefon, og du kan ta kontakt på telefon 909 62 096 fra kl. 10.00-14.00 på hverdager. 
Du kan også lese mer om tilbudet ved å følge denne lenken.


Publisert: 19.04.2018 13:47
Sist endret: 04.05.2018 10:52
Rask psykisk helsehjelp

Besøksadresse:

Songdalsvegen 65
4645 Nodeland

Telefon: 909 62 096