Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Mobbing

Mobbing og krenkelser

Si ifra om mobbing og andre former for krenkelser

I Songdalen er vårt mål at alle elever skal oppleve et trygt og godt psykososialt skolemiljø fritt for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Alle har rett til en god start i livet, og skolene i Songdalen ønsker å være et trygt og godt sted for alle barn og unge. Det er de voksnes ansvar å sørge for dette.

Kontinuerlig og systematisk arbeid gjør skolene i stand til å handle bevisst med forebygging, avdekking og tiltak mot mobbing og andre former for krenkelser.

Si fra - Mobbeknapp 

Si ifra-mobbeknappSkolene har egne "Si ifra"-knapper. Knappen tar deg til et skjema der du kan melde fra om mobbing og krenkelser.

Her er lenker til skolenes knapper som du kan bruke til å si ifra:

FINSLAND SKOLE

ROSSELAND SKOLE

SONGDALEN UNGDOMSSKOLE

TUNBALLEN SKOLE

Nyttige lenker

utdanningsdirektoratets nettsider finnes informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.


Publisert: 20.03.2017 10:27
Sist endret: 20.03.2017 10:28