Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Oversikt over våre kunngjøringer.

Kunngjøringer
DatoKunngjøringFrist
21.06.17 Onsdag 5. juli. Stengt for all trafikk, Svalåsvegen 106-121, grunnet asfaltering 05.07.17
21.06.17 Tirsdag 27. juni. Stengt for all trafikk, Lonebakken, grunnet asfaltering 27.06.17
15.06.17 Vedtak - Mindre endring av reguleringsplan Midtheia  
07.06.17 Slamtømming 2017 uke 25 og 26
30.05.17 Vedtak - Reguleringsendring Fv 461 Vatneli-Kilen  
27.03.17 Varsel om oppstart av detaljregulering - Skrefjell Platå 30.04.17
27.03.17 Varsel om oppstart av detaljregulering - Skrefjell Terrasse 30.04.17
24.03.17 Høring: Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene 27.05.15
08.03.17 Revisjon av forskrift for husholdningsavfall 02.05.17
17.02.17 Eiendomsskatt 2017  
15.02.17 Offentlig ettersyn: Detaljregulering for E 39 05.04.17
06.02.17 Høring: Gang- og sykkelveg Vatneli-Finsland bedehus 23.03.17
25.01.17 Vedtak - planstrategi for Songdalen kommune vedtatt i kommunestyret 14.12.16  

Publisert: 26.09.2016 13:20
Sist endret: 10.10.2016 10:43