Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Oversikt over våre kunngjøringer.

Kunngjøringer
DatoKunngjøringFrist
15.08.17 Prestbakken/Rismyrvegen, mister vannet 15. august på grunn av vedlikehold på vannledningen  
26.06.17 2. gangs behandling og endelig vedtak av detaljregulering for E39 Kristiansand vest - Søgne øst  
15.06.17 Vedtak - Mindre endring av reguleringsplan Midtheia  
27.03.17 Varsel om oppstart av detaljregulering - Skrefjell Platå 30.04.17
27.03.17 Varsel om oppstart av detaljregulering - Skrefjell Terrasse 30.04.17
24.03.17 Høring: Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene 27.05.15
17.02.17 Eiendomsskatt 2017  
15.02.17 Offentlig ettersyn: Detaljregulering for E 39 05.04.17
06.02.17 Høring: Gang- og sykkelveg Vatneli-Finsland bedehus 23.03.17
25.01.17 Vedtak - planstrategi for Songdalen kommune vedtatt i kommunestyret 14.12.16  

Publisert: 26.09.2016 13:20
Sist endret: 10.10.2016 10:43