Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Oversikt over våre kunngjøringer.

Kunngjøringer
DatoKunngjøringFrist
09.10.19

Vedtatt områdeplan for Nodeland sentrum

31.10.19
04.10.19

Slamtømming utføres i oktober

 
30.09.19

Asfaltering av Koleknibvegen i oktober

 
18.09.19

Detaljregulering for del av Rismyr 78/15 m.fl. til offentlig ettersyn og høring

28.10.19
17.09.19

Reguleringsendring Mjåvann 3 – offentlig ettersyn og høring

 28.10.19
06.09.19

Åpen høring om tildeling av langtidsopphold

01.11.19
05.09.19

Høring om godtgjøring og velferdsgoder

03.10.19
15.07.19

Står du i manntallet?

Ønsker du å stemme ved høstens valg må du stå i manntallet.

 
11.07.19

Høringsforslag forskrifter for nye Kristiansand:

  • Forskrift om tømming av slamanlegg
  • Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket
  • Forskrift om vann- og avløpsgebyr
30.09.19
14.06.19

Boligprogram for nye Kristiansand 2020- 2023

09.08.19

Publisert: 01.03.2019 00:10
Sist endret: 15.06.2018 13:28