Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Detaljregulering for del av Rismyr 78/15 m.fl. til offentlig ettersyn og høring

Planutvalget har vedtatt at planforslag for detaljregulering for del av Rismyr 78/15 m. fl. legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist for innspill til 28.10.2019.

Planutvalget behandlet saken i møte 12.09.2019, sak 22/19.

Møtebehandling og votering

Forslag fra Reidar Heivoll, SP.
Planforslag for detaljregulering del av Rismyr 78/15 m.fl., legges ut til offentlig ettersyn, slik det er fremmet av forslagsstiller.

Votering
Rådmannen sitt forslag fikk 0 stemmer.
Reidar Heivoll sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Høringsfrist 

Høringsfrist for innspill til planforslaget er 28.10.2019.

Innspill

Innspill kan sendes via elektronisk skjema. Skjema for innspill

Andre innspill sendes  på e-post til postmottak@songdalen.kommune.no  merket sak: 19/00001

Vedtaket annonseres i Søgne og Songdalen Budstikke.

Dokumenter i saken

Melding om vedtak

Porsmyr plankart

Porsmyr planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

ROS-analyse

1. gangs behandling og utleggelse til offentlig ettersyn og høring

 

 


Publisert: 18.09.2019 12:24
Sist endret: 18.09.2019 13:10