Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Forslag til områdeplan for Nodeland - offentlig ettersyn

Med hjemmel i plan – og bygningslovens § 12-10 har planutvalget vedtatt å legge forslag til områdeplan for Nodeland sentrum ut til offentlig ettersyn.

Områdeplan Nodeland

Planforslaget består av kart, bestemmelser og beskrivelse.Kart

Fagutredninger:

 

Planforslaget er også tilgjengelig på servicetorget på rådhuset, Nodeland.

Frist for merknader

Frist for å komme med merknader er fredag 29.03.19.

Merknader sendes til:
Songdalen kommune, boks 53, 4685 NODELAND eller til postmottak@songdalen.kommune.no


Publisert: 11.02.2019 11:15
Sist endret: 15.02.2019 13:43