Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Gang/sykkelveg Svartjønnheia og turveg til Gratjønn - høring og offentlig ettersyn

Melding om vedtak.1 gangs behandling og utleggelse til offentlig høring og ettersyn for reguleringsplan G/S i Svarttjønnheia og tursti til Gratjønn

Møtebehandling

1. gangs behandling av reguleringsplan for gang/sykkelveg Svarttjønnheia og tursti til Gratjønn

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslova § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for gang/sykkelveg Svartjønnheia og turveg til Gratjønn ut på høring og offentlig ettersyn.

Høringsfrist er 1. november 2017.

Under finner du alle sakens dokumenter og skjema hvor du kan gi innspill til forslaget.

Sakens dokumenter

1. gangs behandling av reguleringsplan for gang/sykkelveg Svartjønnheia og turveg til Gratjønn. Offentlig ettersyn og høring.

Ingeniørgeologisk notat

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

ROS-analyse

 Gi innspill

Skjema for innspill til planforslaget


Publisert: 20.09.2017 09:41
Sist endret: 20.09.2017 10:57