Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøring gebyrsatser for 2019

Kunngjøring

Kommunestyret vedtok i møtet 12. desember 2018 nye gebyrregulativer for tekniske tjenester for 2019.

  • vann og avløp
  • renovasjon
  • feie og tilsyn av piper
  • tømming av private avløpsanlegg
  • utslippssøknader og påslipp til offentlig avløp
  • opprydding i forurenset grunn
  • byggesak, plansaker, jordlov og konsesjon matrikkel og eierseksjonering

Sak 48/19: Gebyrregulativ for tekniske tjenester 2019


Publisert: 15.12.2018 16:01
Sist endret: 15.12.2018 16:16