Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Mål for forvaltning av bever og forskrift om adgang til jakt og fangst av bever - høring

Lokal forskrift

Miljødirektoratet har fastsatt ny forskrift om forvaltning av bever. Forskriften trådte i kraft 15. mai 2017 og det stilles krav til kommunene om å utarbeide egne mål for forvaltning av bever. Kommunene kan videre fastsette lokal forskrift der det åpnes for jakt og fangst av bever, dersom bestandssituasjonen tilsier det.

Songdalen kommune legger ut forslag til mål for utviklingen av beverbestanden i kommunen, samt forslag til lokal forskrift som åpner for jakt og fangst av bever i kommunen.

Bestandsvurdering

Kommunens har gjort en vurdering av bestandsstørrelsen, og finner at beverbestanden produserer et høstingsverdig overskudd. Etter kommunens vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om virkningene av å videreføre jakt og fangst av bever, og foreslår å åpne for jakt og fangst gjennom ny lokal forskrift.

Send uttalelse

Høringsuttalelse sendes fortrinnsvis via ELEKTRONISK SKJEMA Eller per post til Songdalen kommune, ressurs- og arealforvaltningsavdelingen, postboks 53, 4685 Nodeland.   Merk med saksnr: 17/01145.

Høringsfrist

Frist med å sende inn uttalelse er 25.09.2017.

Dokumenter

Bever har ryddet i skogen bak Songdalstunet


Publisert: 14.09.2017 16:05
Sist endret: 14.09.2017 16:23