Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Reguleringsplan for Hortemo idrettspark - høring/ettersyn

Reguleringsplan for Hortemo idrettspark legges ut til offentlig ettersyn og høring.Høringsfristen er 27.08.2018.

Innspill sendes via  SKJEMA FOR INNSPILL

eller send e-post til: postmottak@songdalen.kommune.no, merkes med sak: 18/00192

Saken ble behandlet i planutvalget 20. juni og følgende vedtak ble fattet:
Med hjemmel i plan- og bygningslova § 12-10 legges reguleringsplan for Hortemo idrettspark ut til offentlig ettersyn og høring.

Dokumenter i saken

 


Publisert: 21.06.2018 12:53
Sist endret: 21.06.2018 16:56