Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Slamtømming 2018

Tømmeperiode

80 tanker gjenstår. Disse blir tømt i uke 24. Skulle noen måtte ha omgående tømming ordner SJT-Miljø dette fortløpende.

De fleste tankene ble tømt i uke 22 og 23 (28. mai - 8. juni). Ring SJT-Miljø på 957 01 248 dersom du har spørsmål om tømmingen.

Finner sjåføren tanken din?

Slamavskilleren må være lett synlig for sjåføren. Merk gjerne tanken med en påle slik at sjåføren ikke må bruke unødvendig tid på å lete etter den. Er tanken nedgravd må den graves frem.

SMS varsling

Alle eiendommer som har tank som skal tømmes vil motta en SMS varsel. Mottar du ikke SMS, så kan du sjekke om du står oppført med varling på servicevarsling.no. Her kan du registrere deg eller endre oppføringen.

Eiendommer som har tømming

  • I år er det øvre del av kommunen som har tømming (Nord for Røysland).
  • I tillegg tømmes alle som ligger inne med tømming hvert år.

MER INFO