Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Varsel om igangsetting av detaljregulering for Rosseland

Planfolket, på vegne av Rosseland Eiendomsutvikling AS, starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for gnr./bnr. 75/529 og deler av 75/6 og 214/1 jf. plan og bygningsloven §§12-3 og §12-8.

Avgrensing og mål med planarbeidet

Kart RosselandForslag til planavgrensing er vist på vedlagte kartutsnitt (se større versjon av kartet i pdf-dokumentet nederst i saken) og omfatter eiendommene gnr. 75 bnr. 529 og del av gnr. 75 bnr. 6 og gnr. 214 bnr. 1 i Songdalen kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Mål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nye boliger med tilhørende infrastruktur, uteoppholdsareal, lekeplass med mer.

Les hele varselet i dokumentene under:

Informasjonsmøte og innspill

Planfolket inviterer til informasjonsmøte der de vil forteller om planarbeidet, ambisjoner og visjoner for området, og hvordan naboer og berørte kan komme med innspill til planarbeidet.

Alle er velkomne til gymsalen på Rosseland skole torsdag 14. mars kl 18.00– 19.00.

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 11. april 2019.


Publisert: 28.02.2019 11:00
Sist endret: 28.02.2019 21:51