Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Varsel om oppstart av planarbeid – Mjåvann III

Mjåvann III – Mjåvann industriområde – omregulering.

Varsel om oppstart

Varsel om oppstart av planarbeid og igangsetting av forhandlinger for Mjåvann III med tilhørende utvidelse på Mjåvann industriområde i Songdalen kommune.

Planarbeidet utføres av COWI AS på vegne av Mjåvann industriområde AS.

Les hele varslingsbrevet her.

Dokumentet inneholder:

  • Varslingsbrev
  • Kartutstnitt med avgrensningplanområdet
  • Kartutsnitt med vedtatt reguleringsplan/arealplan for ny E39, Mjåvann II, Mjåvann III, KDP–Ytre ringvei
  • Illustrasjon av ny fylling ved industriområdet (foreløpig)
  • Adresseliste

Frist for innspill 24.04.19

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. av interesse eller betydning for planarbeidet eller utbyggingsavtalen sendes skriftlig til:

COWI AS, Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand eller på e-post til kmgr@cowi.no
innen onsdag 24.04.2019.

Kunngjøringen kan også sees på www.cowi.no.


Publisert: 18.03.2019 13:52
Sist endret: 18.03.2019 15:31