Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vedtak: 2. gangs behandling og endelig vedtak av reguleringsendring for Hortemo idrettspark

Kommunestyret har behandlet saken i møte 24.10.2018 sak 42/18.

Vedtak 

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Planutvalget innstiller med hjemmel i plan- og bygningslova av 2008 §12-14 & §12-10 til kommunestyret å vedta reguleringsendring for Hortemo idrettspark. 

Det tilføres nytt kulepunkt i planbestemmelsenes pkt. 2.2 Idrettsanlegg o_IA1, o_IA2:

  • For områdene o_IA1 og o_IA2 tillates det ikke oppført ballbinger, men det kan oppføres balløkke med fangnett.  

Dokumenter i saken

2. gangs behandling og endelig vedtak

Plankart

Vedtak plan

Planbeskrivelse

Bestemmelser revidert i henhold til sluttvedtak

Sol og synlighetsstudie

Hortemo sjekkliste EOS

Klage på vedtak 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om vedtaket. 

Klage sendes til kommunen:

Songdalen kommune, Postboks 53, 4685 Nodeland

postmottak@songdalen.kommune.no

Merkes: Sak 16/01806


Publisert: 31.10.2018 15:36
Sist endret: 31.10.2018 15:54