Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Budsjett og økonomiplan

Budsjett

Kommunens budsjett er en plan for kommunens utgifter og inntekter i et gitt budsjettår. 

Rådmannen legger fram budsjettforslaget for formannskapet. Formannskapet kan endre rådmannens forslag og legge fram eget forslag til kommunestyret.

Kommunestyret behandler formannskapets forslag til budsjett i desember hvert år, og vedtar det endelige budsjettet for det påfølgende år.

Økonomiplan

Kommunens økonomiplan strekker seg over en fireårs-periode og rulleres hvert år. Økonomiplanen er til en hver tid et retningsgivende dokument.

Her kan du laste ned gjeldende budsjett og økonomiplan

Gjeldende økonomiplan for Songdalen kommune 2019-2022 og årsbudsjett 2019


Publisert: 12.10.2016 15:45
Sist endret: 15.01.2018 09:39