Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Rådmannens stab

Personal

Beth Repstad

Personalsjef Beth Repstad
Tlf. 930 68 010

 

 

Sonja Haukås

Personalrådgiver Sonja Haukås
Tlf. 982 50 787

 

 

Hilde-Elise AndreassenPersonalrådgiver Hilde Elise Andreassen

Tlf. 478 54 770 

 

– Vi er opptatt av å støtte, veilede, gi råd og bistå virksomhetene, rådmannsnivå og politikere raskt og effektivt.

Våre hovedoppgaver

  • Gi støtte og råd til virksomhetene i personalspørsmål, tariff og avtaleverk 
  • Arbeide med overordnede arbeidsgiveroppgaver, revidere handlingsplaner, internkontrollsystemer/HMS og personalhåndbok.
  • Virksomhetsutvikling og organisasjonsutvikling ved å drive og bistå i prosjekter
  • Videreføre samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten
  • Utvikle nye styringsredskaper med bruker - og medarbeidertilbakemeldinger
  • Drive kompetanseutvikling og opplæring
  • Ha ansvar for alle lønnsforhandlingene

Personal har fast representasjon i følgende utvalg

  • Arbeidsmiljøutvalget
  • Administrasjonsutvalg 

Samfunnsutviklingssjef

Kjell Sverre LangenesSamfunnsutviklingssjef / beredskapssjef Kjell Sverre Langenes 

kjell.langenes@songdalen.kommune.no
tlf. 971 52 434

Mine arbeidsoppgaver

– Jeg har et overordnet ansvar for samfunnsutvikling, deriblant kommuneplan og overordnet planarbeid. Stillingen omfatter også arbeid med kommunesammenslåing, næringsutvikling folkehelse, beredskap, IKT og digitalisering.

Økonomi

Økonomi har ansvaret for:


Regnskapssjef Olav Espelid
Tlf. 38 18 33 15

Økonomikonsulent Lene Grindland

Tlf. 38 18 33 20 

Barnehagefaglig veileder

Sylvi SundeSylvi Sunde
Tlf. 38 18 33 74 /  971 08 560

– Mine viktigste oppgaver er å sørge for barnehageutvikling i forhold til kvalitet og plass. Jeg har ansvar for godkjenning og tilsyn, samt barnehageopptak til både private og kommunale barnehager.Og jeg er kommunens kontaktperson for samarbeid med andre kommuner og utdanningskontoret hos Fylkesmannen.

Skolefaglig ansvarlig

Jan Kittelsen Jan Kittelsen
Tlf. 38 18 33 03 / 418 46 708

– Mine viktigste oppgaver er skoleutvikling og samordning av skolefaglige spørsmål i kommunen. Jeg er skolesektorens kontaktperson i samarbeidet med andre kommuner, fylkeskommunen og Fylkesmannen. Jeg har ansvar for ressurser til gjesteelever i andre kommuner og friskoler.

Kommuneplanlegger

Thor Skjevrak Thor Skjevrak 

Tlf. 38 18 34 12 / 932 85 728

– Mine viktigste arbeidsoppgaver er organisering av arbeidet med rullering og gjennomføring av kommuneplanen samt øvrige overordnede planoppgaver herunder samferdsel. 
- Jeg er kommunens representant i Knutepunkt Sørlandets arealprosjekt og næringsutvalg, samt i ATP-fagråd. Jeg har også noen av skogbruksoppgavene i kommunen, først og fremst skogsveier.

Folkehelsekoordinator

Ranveig Odden Ranveig Odden
Tlf. 414 02 078

– Min viktigste oppgave som folkehelsekoordinator er å bidra til at folkehelse er et tema i alle kommunens planer og samarbeide med de ulike enhetene i kommunen.

Stillingen omfatter ikke bare folkehelse, men også  idrett- og friluftsliv og turstier.

Når det gjelder idrett- og friluftsliv samarbeider jeg med Midt-Agder Friluftsråd og Vest-Agder fylkeskommune og jeg bruker idrettsrådet i Songdalen som kontakt ut til klubbene. Klubbene må også gjerne ta direkte kontakt med meg.

Har du innspill eller forslag til nye turstier eller vet om en tur der løypa/stien  bør oppgraderes eller trenger ny merking er det bare å ta kontakt.

Seniorrådgiver

Anders Andersen Anders Andersen
Seniorrådgiver
Tlf. 38 18 33 04 / 924 08 972

– Selv om jeg rapporterer til samfunnsutviklingssjefen, er mine hovedansvarsområder delt mellom samfunnsutvikling og HR (personal- og organisasjon).

- Jeg arbeider blant annet med mer omfattende saker relatert til organisasjonsutvikling (politisk og administrativt), seniorpolitikk, arbeidsrettslige spørsmål, prosjektledelse,  samt deltakelse i drøftinger og forhandlinger etter behov. Jeg er fast medlem i administrasjonsutvalget og pensjonsutvalget, og vara til arbeidsmiljøutvalget.

Rådgiver

Anne Gerd Lauvsland Anne Gerd Lauvsland
Rådgiver
Tlf. 38 18 33 26 / 986 94 238


Publisert: 28.07.2016 11:30
Sist endret: 28.07.2016 11:31