Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Borgerlig giftermål

Ny ordning fra 1.1.2018

Borgerlig giftermål

love sunset hands

Endringer i ekteskapsloven medfører at vigslesmyndigheten overføres fra domstolen til kommunene.

Kommunestyret i Songdalen behandlet saken i september og anbefalte samarbeid med Kristiansand og Søgne. Samarbeidet betyr at vigselsmyndigheten delegeres til Kristiansand kommune.

Informasjon om overgangen fra vigsel i tingretten til kommunen.

Før dere kontakter kommunen

Det første du må gjøre er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut. Skjemaene sendes til folkeregisteret som foretar en prøving om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Om vilkårene er innfridd vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest, denne vil være gyldig i fire måneder.

Lenke til folkeregisteret (skatteetaten) med oversikt over skjema.

Bestilling av vigsel

Ønsker du å bestille borgerlig vigsel send mail til vigsel@kristiansand.kommune.no

Les mer om ordningen på Kristiansand kommune sin nettside.


Publisert: 04.10.2017 10:41
Sist endret: 04.10.2017 10:51