Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Borgerlig giftermål

Ny ordning fra 1.1.2018

Borgerlig giftermål

love sunset hands

Endringer i ekteskapsloven medfører at vigslesmyndigheten overføres fra domstolen til kommunene.

Kommunestyret i Songdalen behandlet saken i september og anbefalte samarbeid med Kristiansand og Søgne. Samarbeidet betyr at vigselsmyndigheten delegeres til Kristiansand kommune.

Informasjon om overgangen fra vigsel i tingretten til kommunen.

Før dere kontakter kommunen

Det første dere må gjøre er å sjekke Skatteetaten om dere oppfyller vilkårene for å innge ekteskap. Såkalt prøving av ekteskapsvilkår som kan søkes digitalt. Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgi en del opplysninger. Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Om vilkårene er innfridd vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest, denne vil være gyldig i fire måneder.

Når saken er ferdig behandlet

Vil dere få melding om å logge inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere er klare for å inngå ekteskap. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til vigsler, eller skrive ut og ta med en kopi.

Lenke til folkeregisteret (skatteetaten) med oversikt over skjema.

Bestilling av vigsel

Ønsker du å bestille borgerlig vigsel send mail til vigsel@kristiansand.kommune.no

I e-posten må det stå:

  • Dato for ønsket vigsel
  • Fullt navn og adresse
  • Fødselsdato
  • Spesielle behov og eventuelt ønsker

Etter at kommunen har mottatt henvendelsen vil dato og tidspunkt bli endelig bekreftet.

Les mer om ordningen på Kristiansand kommune sin nettside.

Ekteskap i utlandet

Skal dere gifte dere i utlandet, kan ekteskapet inngås enten etter utenlandsk eller etter norsk rett.


Publisert: 04.10.2017 10:41
Sist endret: 04.10.2017 10:51