Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Forliksråd

Hva er forliksrådet?

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Det er både meklingsinstans og domstol.

Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen.

Les mer om forliksrådet her.

Hvem sitter i forliksrådet?

Alle kommuner har forliksråd. Songdalen har felles forliksråd med Søgne kommune.

Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Forliksrådsmedlemmene velges blant kommunenes innbyggere, for fire år om gangen. Kommunestyret foretar valget.

Forliksrådet i Songdalen og Søgne består av følgende medlemmer:

Faste medlemmer:

  • Leder: Arne Bjørn Mikalsen
  • Medlem: Tone Pettersen
  • Medlem: Torfinn Kleivset

Varamedlemmer:

  • 1. Tore Smeplass
  • 2. Synnøve Dybesland
  • 3. Jack Andersen

Oppnevningen av medlemmene gjelder for perioden 1.1.2017 - 31.12.2020 jf. domstolloven § 57.

Politiet er sekretariat

Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av politiet som en sivil oppgave.

Les mer om forliksråd og namsmann hos politiet.

Møtefullmektig

Songdalen kommune har oppnevnt tre medlemmer til faste møtefullmektiger for forliksrådet.

Jostein Mellemstrand - tlf. 909 12 820

Solveig Nordkvist - tlf. 907 36 187

Roger Mellemstrand - tlf. 464 43 000

Les mer om møtefullmektiger her.


Publisert: 04.07.2018 09:31
Sist endret: 04.07.2018 10:41