Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Salg av alkohol

Alkoholsalg i butikk

Driver du butikk og skal selge alkoholholdig drikke, må du søke kommunen om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknadsskjemaet må du gi opplysninger om stedet, om eierforholdet og om hvem som skal være styrer og stedfortreder.
Alle søknadene behandles etter alkoholloven.

Krav til søker

Bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten (f.eks. medeiere) må ha uklanderlig vandel i forhold til:

 • alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål
 • skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen

Krav til styrer og stedfortreder

Styrer og stedfortreder må:

 • være 20 år og arbeide i virksomheten
 • ha uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål
 • ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven

Slik søker du

Bruk vårt elektroniske søknadsskjema.

SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL

Dette må du legge ved søknaden: 
 1. Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 2. Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve
 3. Firmaattest fra Brønnøysundregistrene for bevillingssøker
 4. Skatteattest for bevillingssøker
 5. Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenke- eller salgstedet.
 6. Brukstillatelse fra bygningsmyndigheter.
 7. Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av revisor.

Du kan legge ved dokumenter til søknaden din i elektronisk form og/eller du kan ettersende papirdokumenter via vanlig post.

Meld fra om endringer

Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer i bevillingsperioden, som for eksempel:

 • skifte av styrer og stedfortreder
 • endring av driftskonsept
 • endring av eierforhold

Bruk samme skjema for melding om endring.

Se også våre  alkoholpolitiske retningslinjer.


Publisert: 10.10.2016 05:25
Sist endret: 12.10.2016 22:49