Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skjenkebevilling enkeltanledning og ambulerende

Skjenkebevilling for et åpent arrangement (enkeltanledning)?

Skal du ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område, må du søke om skjenkebevilling for arrangementet.

Hvilke krav må du oppfylle?
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være over 20 år.
 • Hvis det blir skjenkekontroll under arrangementet, må du kunne vise kvittering for betalt bevillingsgebyr.
 • Du må levere omsetningsoppgave elektronisk senest 14 dager etter arrangementet.
Hva koster det?

Prisen for skjenkebevilling for enkeltanledning eller ambulerende er kr 370.

Hvordan søke?

Du må søke senest 14 dager før arrangementet. Ved større arrangementer må du søke ennå tidligere.

Du må benytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Dette må du opplyse om 

I søknaden må du beskrive:

 • type arrangement
 • vakthold
 • hvordan arrangementet er tenkt gjennomført
 • hvor mange besøkende du regner med å ha

Dersom arrangementet skal holdes utendørs må du legge ved grunneiers tillatelse og tegning eller skisse over arrangementsområdet.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er vanligvis 14 dager fra søknaden er mottatt. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre. Songdalen kommune sender ut svar straks saken er ferdigbehandlet. Du får svar på e-post hvis du har oppgitt e-postadresse. Hvis ikke får du svar per brev.

Skjenkebevilling for lukket arrangement (ambulerende)

Når trenger du skjenkebevilling for et lukket arrangement?

Skjenkebevilling er nødvendig dersom du leier lokaler og tar betalt for alkohol.

Hvis du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer, må du søke om skjenkebevilling for et lukket arrangement. Alle gjester eller deltakere må være invitert og ha meldt seg på i forkant.

Når man får skjenkebevilling til kommunens lokaler, er det ikke tillatt å ta med medbrakt drikke. Da må bevillingshaver selv stå for skjenking (gratis til gjestene) eller man må selge (gjestene kjøper og betaler).

Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert via annonser, plakater eller sosiale medier. I slike tilfeller må du søke om skjenkebevilling for et åpent arrangement.

 

Vi gjør spesielt oppmerksom på Songdalen kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. 3.1:

"Det gis som hovedregel ikke skjenkebevilling til virksomheter som:  

 • Er lokalisert i områder for barn og unges fritidsaktiviteter eller i umiddelbar nærhet av disse 
 • Skoler og barnehager
 • Er lokalisert i tilknytning til idrettsanlegg. Det gis ikke skjenkerett ved idrettsarrangementer eller arrangementer som bl.a. er beregnet på barn og unge." 
  Dette gjelder for eksempel dåp og konfirmasjonsselskaper.
Hvilke krav må du oppfylle?
 • Den som sender inn søknaden er automatisk kontaktperson, og må være fylt 18 år. Du kan oppgi andre personer som skal være bevillingssøker og skjenkeansvarlig.
 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.
Hva koster det?

Prisen for skjenkebevilling for enkeltanledning eller ambulerende er kr 370.

Hvordan søke?

Du må søke senest 14 dager før arrangementet. Dette for at vi skal ha muligheten til å foreta de undersøkelsene som vi skal i forhold til våre samarbeidsparter.

Du må benytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er vanligvis 14 dager fra søknaden er mottatt. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre. Songdalen kommune sender ut svar straks saken er ferdigbehandlet. Du får svar på e-post hvis du har oppgitt e-postadresse. Hvis ikke får du svar per brev.

Alkoholpolitiske retningslinjer

Songdalen kommunes alkoholpolitiske retningslinjer kan du lese her. 


Publisert: 20.10.2016 08:50
Sist endret: 14.02.2017 14:35