Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Personvern og informasjonskapsler

Personvernerklæring

Rett til personvern og taushetsplikt
Enhver som utfører tjeneste for Songdalen kommune plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han eller hun får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder også andre opplysninger som skal hemmeligholdes av hensyn til den som opplysningen gjelder. I enkelte saker er taushetsplikten særlig streng.

Lov om behandling av personvern
Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i personopplysningsloven med tilhørende forskrift.

Rett til informasjon om behandlingen av personopplysninger
Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet. Du kan henvende deg til kommunen og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra.

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet
Dersom du oppdager mangelfulle eller feilaktige opplysninger om deg selv, ber vi om at vi får melding om dette.

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet
Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.

Videreformidling
Personopplysninger skal ikke videreformidles til tredjepart uten at du har samtykket til dette.

Informasjonssikkerhet
Vi har etter personopplysningsloven ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret. Vi har systemer og rutiner som sørger for at kun de som har et tjenestelig behov får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

Informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider

Songdalen kommune bruker informasjonskapsler for å analysere det generelle brukermønsteret på www.songdalen.kommune.no. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, som for eksempel www.songdalen.kommune.no.

Innholdet i informasjonskapslene utveksles mellom din datamaskin og www.songdalen.kommune.no hver gang du ser på en nettside. Kapslene sørger for at nettstedet fungerer best mulig. Ingen personlig eller identifiserende informasjon blir lagret og vi kan ikke identifisere enkeltbrukere.

I forhold til den norske Ekom-loven (lov om elektronisk kommunikasjon) er samtykke gitt så lenge innstilinger i nettleseren er satt til å godta informasjonskapsler og det finnes informasjon om bruk av disse på nettsiden.

Unngå informasjonskapsler

Hvis du ønsker at informasjonskapsler skal avvises, kan du endre innstillingene i nettleseren din Du kan velge om du vil blokkere informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan også slettes fra nettleseren. Mer informasjon om fremgangsmåten kan du finne på nettvett.no .

Hvis du ikke ønsker at informasjonskapsler skal benyttes, må du unnlate å besøke nettstedet.

Informasjonskapsler som brukes på Songdalen kommunes nettsider

ASP.NET_Sessionld:
Informasjonskapselen brukes for at publiseringsløsningen vår skal fungere. Informasjonskapselen fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.

__utmz:
Informasjonskapselen ser på hvor du kom fra (søkeord, nøkkelord, link etc.) når du landet på våre sider. Kristiansand kommune bruker Google Analytics for å lese slik informasjon.

__utma:
Informasjonskapselen registrerer hvor mange ganger du har vært inne på våre sider.

__utmb og __utmc:
Informasjonskapslene registrerer hvor lenge du befinner deg på våre sider, og hvor lenge du var der. Disse informasjonskapslene slettes når du forlater våre sider.

__utmt:
Informasjonskapselen kontrollerer antall forespørsler. Disse slettes etter 10 minutter.

EPiServer innlogging
Informasjonskapselen gir tilgang til EPiServer om man er innlogget (gjelder kun ansatte i Songdalen kommune som har tilgang til EPiServer)

ChosenYear
Informasjonskapselen husker årstall hvis dette er valgt i en meny (for eksempel i Postlister)

SSP- Fantdu
Informasjonskapselen lagrer klikkmønster i tilfelle bruker vil rapportere feil – sender ikke data uten aktiv handling fra bruker

Google Analytics
Informasjonskapselen samler inn informasjon for statistikk om bruk av nettsider. Dette for at kommunen skal kunne optimalisere sidene og gjøre de enklere for brukeren. Kommunen får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv

Templatetype
Informasjonskapselen lagrer brukerpreferanser på kalenderoppsett og visning av kalendersøk.


Publisert: 12.03.2018 10:46
Sist endret: 12.03.2018 11:07