Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Slik kan du påvirke

Innbyggerforslag

Er du opptatt av en politisk sak kan du fremme et innbyggerforslag, be om et møte (en deputasjon) med en av kommunestyrets komiteer eller ved å skrive til en komite.

På nettsiden til minsak kan du foreslå saker du mener vil gjøre din kommune eller fylkeskommune bedre.

Minsak.no

Hva er et innbyggerforslag?

Ordningen gir innbyggerne i Songdalen rett til å fremme forslag til kommunestyre om forhold som gjelder kommunens virksomhet.

Hvis du fremmer et slikt forslag, har alle underskrifter som trengs skal kommunestyre ta stilling til saken senest seks måneder etter at de har fått den. Songdalen kommune anbefaler at innbyggerforslag fremmes elektroniske.

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan fremme innbyggerforslag. Forslagsstillerne og underskrivere kan være under 18 år.

Krav til et innbyggerforslag

Du må samle underskrifter fra minst to prosent av innbyggerne, eller minimum 300 underskrifter dersom kommunen din har mer enn 15000 innbyggere. Det er veldig viktig at underskriftslistene også inkluderer underskrivernes adresser for å bekrefte at alle som har signert er bosatt i Songdalen.

Merk at det er følgende begrensninger på hva som kan fremmes som et innbyggerforslag:

  • Forslaget må gjelde områder som kommunen kan ta beslutning om eller engasjere seg i.
  • Et forslag kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode, eller ha samme innhold som en sak som har vært behandlet i bystyret i inneværende periode.
  • Forslagsretten kan ikke brukes for å omgjøre vedtak fattet av bystyret i budsjettsammenheng.

Send innbyggerforslag til kommunen

Innbyggerforslag og underskriftslister som er opprettet på minsak.no kan oversendes direkte via deres nettsiden når forslaget har fått nok underskrifter. Andre innbyggerforslag inkludert underskriftslister må sendes til: Songdalen kommune, Postboks 53, 4685 Nodeland.

Lover og regler

Kommuneloven §39

Kontakt politikere og partier

Kontaktinformasjon for de politiske partier
Gruppeledere
PartiNavnTelefon
Senterpartiet (SP) Reidar Heivoll 992 70 550
Arbeiderpartiet (AP) Jan Erik Tønnesland 414 99 000
Kristelig folkeparti (KRF) Terje Imeland 907 23 375
Høyre (H) Anders Ramsland 906 12 163
Fremskrittspartiet (FRP) Arild Birkenes 909 85 390
Venstre (V) Karianne Øien 412 31 216
Miljøpartiet De Grønne (MPG) Hildegunn M. Tønnessen Schuff 400 21 647

 

Politiske utvalg

Muntlig innlegg

Hvis du har synspunkter til en sak kommunestyre har på sakskartet, kan du komme i gruppemøtene til partiene for å holde et muntlig innlegg. Dette må meldes på forhånd til det enkelte parti.

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i alle politiske styrer, råd og utvalg.

Barn og unges representanter

Barn og unges kommunestyre (forkortet BUK) er et kommunalt organ som er blitt innført i flere norske kommuner. Formålet med BUK er å lære opp unge i demokratiske prosesser og arbeidsmåter. Representantene er gjerne hentet fra elevrådene ved barne- og ungdomsskoler i kommunene, samt representanter fra kommunale ungdomsklubber. Det er kommunestyret i den enkelte kommunen som kan vedta å opprette et BUK, og kommunens kommunestyre bevilger ofte et pengebeløp som BUK selv for fordele videre.

Barnas kommunestyre - medlemmer

Medlemmer i 2017/2018

 

Tuva Helleren 7. klasse (Finsland skole)

Mathias Egeli 6. klasse (Finsland skole)

 

Mettin Alimohammadi 7. klasse (Rosseland skole)

Mathias Finsådal 7.klasse (Rosseland skole)

 

Anna Kristensen 7. klasse (Tunballen skole)

Doroteja Geric 7. klasse (Tunballen skole)

 

William Grønåsen 7. klasse (Oasen skole)

Kaja Engebu 7. klasse (Oasen skole).


Publisert: 15.06.2016 15:00
Sist endret: 16.06.2016 14:24