Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Styrevervregisteret

Hva er styrevervregisteret?

Styrevervregisteret viser roller og verv til folkevalgte og ansatte i kommunen. KS (Kommunenes sentralforbund) er ansvrlig for nettstedet.

Roller og verv

Her kan du søke på personer i kommunen (kommune, fylkeskommune eller kommunalt eid selskap) og se deres ulike roller, som folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem og eventuelt hvilke næringsinteresser de har.

STYREVERVREGISTERET

Innhenting av opplysninger

Opplysninger innhentes automatisk fra Kommuneregisteret, fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund. I tillegg kan personen selv legge inn relevant informasjon om andre roller, verv eller interesser.


Publisert: 14.07.2016 09:38
Sist endret: 14.07.2016 09:46