Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Valg 2017

Valg 2017

I statsråd er valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 fastsatt til mandag 11. september 2017.

Forhåndsstemmegivning

Ordinær forhåndsstemmegivning i perioden 10.08.2017 - 08.09.2017.

Her kan du forhåndsstemme.

Stemmesteder og stemmetider

Ved stortings- og sametingsvalget foregår stemmegivningen som følger:

Rosseland skole:                                 kl 10.00 – 20.00

Rådhuset Meanderen (kantina):          kl 10.00 – 20.00

Tunballen grendehus:                          kl 10.00 – 20.00

Herradshuset på Brandsvoll:               kl 10.00 – 20.00

Tidligstemmegivning

I perioden 01.07.2017 - 09.08.2017 kunne velgere henvende seg til kommunen og avtale tid for å avgi stemme.

Står du i manntall?

Hvis du skal stemme ved stortings- og sametingsvalget 2017 må du stå i manntallet.

Har du flyttet og folkeregisteret ikke har mottatt flyttemelding innen 30. juni 2017, står du fremdeles oppført i kommunen du flyttet fra. Du kan da velge å stemme der valgdagen eller forhåndsstemme i Songdalen.

Du kan undersøke om du står i manntallet i SONGDALEN kommune når manntallslistene blir lagt ut på Joker Finsland og Rådhustorget/biblioteket på Nodeland.

Listene blir lagt ut rundt 15. juli og blir liggende ute til valgdagen.

Du kan også ringe kommunens telefon nr. 38 18 33 33 for å undersøke om du står i manntallet.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslisten som er lagt ut, eller du oppdager andre feil i listen må du sende brev til valgstyre og be om at feilen rettes opp. Søknad om innføring i manntall.

Adressen til valgstyret er: Songdalen valgstyre, Postboks 53, 4645 Nodeland

Hvem kan stemme?

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som noen gang har vært registrert bosatt i Norge. Det er uten betydning om de er registrert som bosatt i utlandet på valgdagen.

Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, dersom de ble registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni i 2017 og fortsatt bor i landet på valgdagen.

Andre utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de siste tre årene for valgdagen.

Har du bodd i utlandet i 10 år eller mer ? Da må du søke om å få stemmerett. Trykk her for søknad om innføring i manntallet.

Hva må jeg ha med for  stemme?

Alle må vise legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde. Godkjent legitimasjon er bankkort med bilde, førerkort og pass.

Det er en stor fordel om du har med valgkort. Dersom du ikke har mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, møter du likevel opp i valglokalet for å stemme.

Husk legitimasjon - og ta gjerne med valgkort!

Eksterne lenker

valg.no


Publisert: 20.06.2016 10:24
Sist endret: 13.10.2016 15:14