Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Valg 2019

Valg 2019

I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg mandag den 9. september.

Ditt nærmeste stemmelokale står oppført på valgkortet som kommer i posten.

Ny sammenslått kommune fra 1. januar 2020

Representantene som velges inn ved årets kommunevalg vil sitte i det kommende bystyret i nye Kristiansand kommune, etter sammneslåingen av nåværende Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner.

Valglokaler på valgdagen

Her er oversikt over valglokalene på valgdagen 9. september.

Valgkort

Det kan variere litt når du får det, men alle velgere skal ha mottatt valgkortet innen 12. august.

Jobbe som valgmedarbeider?

Kristiansand, Søgne og Songdalen har behov for valgmedarbeidere både i forhåndsstemmeperioden i uke 33–36 og på valgdagen 9. september.

Alle vil få full opplæring og lønnes etter tariff. Eventuell overtid utbetales i henhold til gjeldende avtaleverk.

Bli med og ta del i et spennende og viktig arbeid!

REGISTRER DIN SØKNAD PÅ VALGMEDARBEIDERPORTALEN

Søknadsfrist: utgått i mai

Partier ved kommune- og fylkestingsvalget 2019

Følgende partier stiller til valg ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg. Partiene står oppført i alfabetisk rekkefølge:

Forhåndstemmegivning

Alle stemmeberettigede, uavhengig av hvilken kommune du er manntallsført i, kan forhåndsstemme i Songdalen, Søgne eller Kristiansand.

Fra mandag 12. august til og med fredag 6. september kan du forhåndsstemme på følgende steder:

Stemme hjemme?

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme på vanlig måte kan be om å få stemme hjemme. Ta kontakt med kommunen for avtale:

Songdalen:    Telefon 38 18 33 33
Kristiansand: Telefon 38 07 50 00
Søgne:           Telefon 38 05 55 55

Siste frist for å be om hjemmestemming er onsdag 4. september.

Ved skriftlig henvendelse trenger vi følgende informasjon:
opplysninger om velgerens navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer.

Sendes til:
Valgsekretariatet for nye Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

"ved Eva Ottesen"

På alle institusjoner i Kristiansand, Søgne og Songdalen vil det bli lagt til rette for å avgi forhåndsstemme.

Står du i manntallet?

For å stemme ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå i manntallet.

Manntallet vil være tilgjengelig i servicetorgene i de tre kommunene fra 8. juli.

Dersom du har spørsmål kontakt et av servicetorgene:

  • Songdalen:    Telefon 38 18 33 33
  • Kristiansand: Telefon 38 07 50 00
  • Søgne:            Telefon 38 05 55 55

Er det noe galt ved oppføringen i manntallet, må du sende brev til valgstyret og be om at feilen rettes opp:

Valgstyret for nye Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

«ved Eva Ottesen»

Tidligstemming

Etter avtale kan du avgi tidligstemme dersom du ikke har anledning til å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Dette kan du gjøre i perioden 1. juli til 9. august.

Ta kontakt med nærmeste servicetorg for avtale.

Husk legitimasjon!


Publisert: 29.05.2019 06:00
Sist endret: 12.02.2019 10:17