Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Valg 2019

Valg 2019

I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg mandag den 9. september.

Ditt nærmeste stemmelokale står oppført på valgkortet som kommer i posten.

Ny sammenslått kommune fra 1. januar 2020

Representantene som velges inn ved årets kommunevalg vil sitte i det kommende bystyret i nye Kristiansand kommune, etter sammneslåingen av nåværende Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner.

 

Jobbe som valgmedarbeider?

Kristiansand, Søgne og Songdalen har behov for valgmedarbeidere både i forhåndsstemmeperioden i uke 33–36 og på valgdagen 9. september.

Alle vil få full opplæring og lønnes etter tariff. Eventuell overtid utbetales i henhold til gjeldende avtaleverk.

Bli med og ta del i et spennende og viktig arbeid!

REGISTRER DIN SØKNAD PÅ VALGMEDARBEIDERPORTALEN

Søknadsfrist: utgått i mai

Partier ved kommune- og fylkestingsvalget 2019

Følgende partier stiller til valg ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg. Partiene står oppført i alfabetisk rekkefølge:

Forhåndstemmegivning

Alle stemmeberettigede, uavhengig av hvilken kommune du er manntallsført i, kan forhåndsstemme i Songdalen, Søgne eller Kristiansand.

Fra mandag 12. august til og med fredag 6. september kan du forhåndsstemme på følgende steder:

Stemme hjemme?

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme på vanlig måte kan be om å få stemme hjemme. Ta kontakt med kommunen for avtale:

Songdalen:    Telefon 38 18 33 33
Kristiansand: Telefon 38 07 50 00
Søgne:           Telefon 38 05 55 55

Siste frist for å be om hjemmestemming er onsdag 4. september.

Ved skriftlig henvendelse trenger vi følgende informasjon:
opplysninger om velgerens navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer.

Sendes til:
Valgsekretariatet for nye Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

"ved Eva Ottesen"

På alle institusjoner i Kristiansand, Søgne og Songdalen vil det bli lagt til rette for å avgi forhåndsstemme.

Står du i manntallet?

For å stemme ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå i manntallet.

Manntallet vil være tilgjengelig i servicetorgene i de tre kommunene fra 8. juli.

Dersom du har spørsmål kontakt et av servicetorgene:

  • Songdalen:    Telefon 38 18 33 33
  • Kristiansand: Telefon 38 07 50 00
  • Søgne:            Telefon 38 05 55 55

Er det noe galt ved oppføringen i manntallet, må du sende brev til valgstyret og be om at feilen rettes opp:

Valgstyret for nye Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

«ved Eva Ottesen»

Tidligstemming

Etter avtale kan du avgi tidligstemme dersom du ikke har anledning til å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Dette kan du gjøre i perioden 1. juli til 9. august.

Ta kontakt med nærmeste servicetorg for avtale.

Husk legitimasjon!


Publisert: 29.05.2019 06:00
Sist endret: 12.02.2019 10:17