Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Valg 2019

Valg 2019

I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg mandag den 9. september.

Forhåndstemmegivning

Du kan forhåndsstemme fra 10. august og frem til fredag 6. september.
Alle stemmeberettigede, uavhengig av hvilken kommune du er manntallsført i kan forhåndsstemme i Songdalen kommune. Husk å stemme så tidlig at du er sikker på at stemmen din når frem til hjemkomune med postgang i tide. Ta med legitimasjon og valgkort når du skal forhåndstemme.

Frist for listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag til kommunevalget 2019 er 1. april 2019 kl. 12.00.

Lenker til veiledning og mal for utfylling av listeforslag.

Listeforslag

Listeforslagene fra partiene til kommunestyrevalget legges fortløpende ut til ettersyn på kommunens nettside og på servicetorget.

Arbeiderpartiet
Demokratene
Fremskrittspartiet
Helsepartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Rødt
Senterpartiet
SV–Sosialistisk Venstreparti
Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand
Venstre


Publisert: 11.02.2019 14:22
Sist endret: 12.02.2019 10:17