Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skatt og avgifter

Skatteoppkrever

Kontakt skatteoppkreveren dersom du har spørsmål om
 • Innbetaling/beregning av forskuddstrekk eller forskuddsskatt 
 • Utbetaling av skatt
 • Betaling av restskatt
 • Skatteattest
 • Rentetillegget eller rentegodtgjørelse 
 • Informasjon om forfallstider
 • Beregning/innbetaling av arbeidsgiveravgift, innsending av oppgaver m.m.

Kontaktinformasjon til Skatteoppkreveren i Kristiansand (Kemnerkontoret).

Telefon: 38 07 50 00
Telefax: 38 07 50 84
E-post: post.kemneren@kristiansand.kommune.no

Besøksadresse: Rådhusgata 22
Postadresse: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand

Kontakt Skatt Sør når det gjelder
 • Fastsettelse av skattemessig inntekt fradrag, formue eller gjeld
 • Beregning av skatten
 • Skattekort eller utskrevet forskuddsskatt
 • Adresseforandring
 • Merverdiavgift

Kontaktinformasjon til Skatt Sør Kristiansand

Telefon: 800 80 000
Telefax: 33 74 12 00

Besøksadresse: Kjøita 42, 4630 Kristiansand
Postadresse: Postboks 2412, 3104 Tønsberg

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som skrives ut i henhold til lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) av 6. juni 1975.

Eiendomsskatt i Songdalen kommune

Informasjon om eiendomsskatten finner du her.


Publisert: 31.05.2016 14:19
Sist endret: 31.05.2016 14:29

Besøksadresse:

Rådhusgaten 18
4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00